השתמש בתיבת הדו-שיח עורך אוספי מרחב שמות כדי לציין את ספקי המאפיינים עבור מרחבי שמות של XML של WebDAV. כדי להשתמש במאפיינים מותאמים אישית, עליך לציין ספקי מאפיינים עבור כל מרחב שמות של XML שבו ישתמשו לקוחות WebDAV, או באפשרותך לציין ספק ברירת מחדל על-ידי ציון כוכבית (*) עבור מרחב השמות של XML.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיב תיאור

חברים

רשימה של ספקי מאפיינים למיפויי מרחב שמות של XML. כדי להוסיף מיפוי לרשימה, לחץ על הוסף. כדי להסיר מיפוי מהרשימה, סמן את המיפוי ברשימה ולאחר מכן לחץ על הסר.

מאפיינים

ציון ההגדרות עבור ספקי מאפיינים למיפויי מרחב שמות של XML.

מאגר המאפיינים

ציון ספק המאפיינים למרחב השמות של XML. כדי לציין ספק מאפיינים למיפוי, בחר את שם הספק מתוך הרשימה הנפתחת.

XmlNamespace

ציון השם של מרחב השמות של XML עבור מאגר המאפיינים.

הערה

באפשרותך לציין ספק ברירת מחדל על-ידי ציון כוכבית (*) עבור מרחב השמות של XML.


תוכן העניינים