השתמש בתיבות הדו-שיח הוספת מיפוי מודול ועריכת מיפוי מודול כדי להוסיף מיפויי מודולים חדשים, או לערוך קיימים, בשרת האינטרנט. באפשרותך למפות קובץ או סיומת שם קובץ ספציפיים למודול מקורי בשרת האינטרנט, כך שכאשר משתמש מבקש את הקובץ או קובץ בעל הסיומת שצוינה, המודול יעבד את הבקשה. לדוגמה, IIS 7 ממפה את כל הבקשות עבור קבצי ‎.asp ל- IsapiModule, כך שמודול זה ייקרא כאשר משתמש מבקש קובץ בעל סיומת שם הקובץ ‎.asp.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

נתיב בקשה

הקלד סיומת שם קובץ או שם קובץ עם סיומת, שעבורו ברצונך שהמטפל יעבד בקשות. לדוגמה, אם אתה מעוניין שהמטפל יעבד את כל הבקשות שבוצעו עבור קבצים בעלי הסיומת ‎.abc, הזן ‎*.abc; או, אם אתה מעוניין שהמטפל יפעיל את כל הבקשות שבוצעו עבור קובץ ספציפי, הזן את שם הקובץ יחד עם הסיומות שלו, לדוגמה, Myfile.abc.

מודול

בחר את המודול שבאמצעותו ברצונך לעבד בקשות עבור משאבים שצוינו בתיבה נתיב בקשה.

קובץ הפעלה (אופציונלי)

כאפשרות אופציונלית, הקלד נתיב לקובץ ה- ‎.dll או לקובץ ‎.exe כאשר למודול שבחרת בתיבה מודול דרוש קובץ הפעלה כדי לפעול, לדוגמה, המודול FastCGI.

הערה

לאחר שתלחץ על אישור כדי להוסיף או לשמור את מיפוי המטפל, יש להוסיף את קובץ ההפעלה לרשימה הגבלות ISAPI ו- CGI כדי לאפשר לו לפעול.

אם תציין קובץ ‎.exe, באפשרותך גם להקליד פרמטרים אופציונליים של שורת הפקודה לאחר הנתיב. פרמטרים של שורת הפקודה אינם נתמכים עבור קבצי ‎.dll.

הערה

אם תציין נתיב עבור קובץ ‎.exe והנתיב מכיל רווחים, עליך לכלול את הנתיב בתוך סימני מרכאות כפולות ("). לדוגמה, הקלד "c:\files\handler files\handler.exe". דרישה זו אינה חלה על קבצי ‎.dll.

שם

הקלד שם ידידותי תיאורי עבור מיפוי המטפל.

הגבלות בקשה

פתיחת תיבת הדו-שיח הגבלות בקשה שממנה באפשרותך לציין הגבלות אופציונליות נוספות עבור המיפוי.

למידע נוסף


תוכן העניינים