השתמש בתיבת הדו-שיח בחירת מאגר יישומים כדי לבחור מאגר יישומים עבור האתר או היישום. מאגר יישומים מוגדר לשימוש בגירסה אחת של ‎.NET Framework, ובאחד משני מצבים לעיבוד קוד מנוהל. בחר מאגר יישומים המוגדר לשימוש בגירסה של ‎.NET Framework ובמצב עיבוד מנוהל הנדרש על-ידי האתר או היישום. אם היישום שלך לא מחייב שימוש ב- ‎.NET Framework, באפשרותך לבחור מאגר יישומים המוגדר עבור קוד שאינו מנוהל.

הערה

כדי להוסיף מאגר יישומים, השתמש בתיבת הדו-שיח הוספת מאגר יישומים בדף מאגרי יישומים.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

מאגר יישומים

בחר במאגר היישומים שבו ברצונך שהאתר או היישום ישתמשו.

מאפיינים

הצגת הגירסה של ‎.NET Framework ומצב הצינור שבו מאגר היישומים מוגדר להשתמש.

הערה

מצב הצינור אינו מוצג כאשר מאגר היישומים מוגדר לשימוש ב- ‎.NET Framework גירסה 1.1.

למידע נוסף


תוכן העניינים