השתמש בעורך האוספים כדי להוסיף, לערוך או להסיר מאפיינים באוסף. עורך האוספים מכיל שתי חלוניות. החלונית פריטיםמפרטת את כל הפריטים באוסף עבור המקטע שאתה קובע את תצורתו. בחלונית מאפיינים, באפשרותך לשנות את הערכים של פריטי המאפיינים באוסף על-ידי לחיצה על השורה שברצונך לשנות. תיבת הטקסט המופיעה בתחתית תיבת הדו-שיח עורך התצורה מציגה מידע אודות סוג הנתונים ואימותם, כגון טווח הערכים, עבור המאפיין שנבחר כעת.

רכיבי חלונית הפעולות

שם רכיב תיאור

הוסף

מוסיף שורה חדשה בתחתית רשימת הפריטים. השורה החדשה משתמשת בערכי ברירת המחדל של הסכימה.

נקה הכל

מסיר את כל הפריטים מהאוסף. תיבת דו-שיח תבקש ממך לאשר פעולה זו.

נעל פריט

נועל את הפריט שנבחר באוסף.

הסר

מוחק את הפריט שנבחר ממקטע קובץ התצורה.

למידע נוסף


תוכן העניינים