השתמש בפקודות של FTP כדי להגדיר רשימה של פקודות שעבורם שירות FTP ידחה גישה, והם לא יוצגו ברישומי ספריות. קביעת תצורה של פקודות פציפיות מאפשרת למנהלי שרתי אינטרנט להתאים אישית את הרשימה של פקודות FTP ששירות FTP יאפשר או ידחה גישה. באפשרותך להשתמש באפשרות זו כדי להדק את אבטחת השרת שלך. לדוגמה, אם תדחה גישה לפקודה SYST של FTP, תוכל למנוע מלקוחות אינטרנט אפשרות לקבוע את מערכת ההפעלה של השרת.

הערה

תיבת הדו-שיח עריכת הגדרות סינון בקשות של FTP מאפשרת לציין אם פקודות לא רשומות מותרות. תוכל להשתמש באפשרות זו כדי לציין באופן ידני אילו פקודות מותרות.

אזהרה

שימוש שגוי בתכונה פקודות של FTP יכול למנוע גישה לשרת FTP שלך. לדוגמה, אם תדחה גישה לפקודות USER או PASS, המשתמשים לא יוכלו להתחבר לשרת FTP שלך. בנוסף, גם אם תוכל לציין שפקודות לא רשומות אינן מותרות בתיבת הדו-שיח עריכת הגדרות סינון בקשות של FTP, ותשתמש ברשימה פקודות כדי לציין רק את פקודות FTP המותרות, תצורה זו אינה מומלצת עקב המורכבות הכרוכה בציון הרשימה הנכונה של פקודות FTP הדרושות לצורך פעולה רגילה של FTP.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף התכונות בחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיבתיאור

פקודה

הצגת פקודת FTP שעבורה שירות FTP יאפשר או ידחה גישה.

מותר

הצגת המצב של פקודת FTP, האפשרויות הן True אם פקודת FTP מותרת, או False אם פקודת FTP נדחתה.

רכיבי חלונית הפעולות

שם רכיבתיאור

אפשר פקודה

פתיחת תיבת הדו-שיח מתן אפשרות לפקודה כדי להוסיף פקודת FTP לרשימת פקודות ה- FTP המותרות.

דחיית פקודה

פתיחת תיבת הדו-שיח דחיית פקודה כדי להוסיף פקודת FTP לרשימת פקודות ה- FTP שיש לדחות.

אזהרה

שימוש שגוי בתכונה זו יכול למנוע גישה לשרת שלך. לדוגמה, אם תדחה גישה לפקודות USER ו-PASS, המשתמשים לא יוכלו להתחבר לשרת FTP שלך.

הסר

הסרת פקודת FTP מהרשימה.

עריכת הגדרות תכונה

פתיחת תיבת הדו-שיח עריכת הגדרות סינון בקשות של FTP כדי לקבוע תצורה של מאפיינים כלליים ומגבלות של בקשות FTP.

למידע נוסף


תוכן העניינים