השתמש בדף התכונות מיפויים של מטפל כדי לנהל רשימה של מטפלים המעבדים בקשות עבור סוגי קבצים ספציפיים.

מיין את הרשימה על-ידי לחיצה על אחת מכותרות העמודה של דף התכונות או בחר ערך מהרשימה הנפתחת קבץ לפי כדי לקבץ פריטים דומים.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף התכונות בחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיבתיאור

שם

הצגת השם של מיפוי המטפל.

נתיב

הצגת שם הקובץ או סיומת שם הקובץ שעבורו המטפל יעבד תגובה. הערך יכול להיות שם קובץ ספציפי, כגון WebResource.axd, או תו כללי (*) עם סיומת ספציפית, כגון ‎*.exe.

מצב

קביעה אם המטפל מופעל או מושבת על בסיס מדיניות הגישה המוגדרת בתיבת הדו-שיח עריכת הרשאות תכונה והגדרת הגישה הדרושה שצוינה על-ידי מיפוי המטפל. אם למטפל דרושה גישה מסוג שאינו מוגדר כזמין במדיניות הגישה ברמה זו, המטפל מושבת.

סוג נתיב

הצגת אחד הערכים הבאים עבור סוג הנתיב שאליו ממופה המטפל:

  • לא צוין, אם המיפוי לא חל על סוג נתיב סצפיפי.

  • קובץ, אם המיפוי חל על קובץ.

  • ספריה, אם המיפוי חל על ספריה.

  • קובץ או ספריה, אם המיפוי מיועד הן עבור קובץ והן עבור ספריה.

מטפל

הצגת המודול, כגון IsapiModule, או סוג מנוהל, כגון System.Web.Handlers.TraceHandler, שמגיב לבקשה כפי שצוין במיפוי.

סוג ערך

הצגה אם הפריט הוא מקומי או מועבר בירושה. פריטים מקומיים נקראים מקובץ התצורה הנוכחי, ופריטים שעוברים בירושה נקראים מקובץ תצורת אב.

רכיבי חלונית הפעולות

שם רכיבתיאור

הוספת מטפל מנוהל

פתיחת תיבת הדו-שיח הוספת מטפל מנוהל שבה באפשרותך להוסיף מיפוי למטפל קוד מנוהל.

הוספת מפת Script

פתיחת תיבת הדו-שיח הוספת מפת Script שבה באפשרותך להוסיף מיפוי למעבד script.

הוספת מפת Script של תווים כלליים

פתיחת תיבת הדו-שיח הוספת מפת Script של תווים כלליים שבה באפשרותך להוסיף מיפוי מטפל כדי לטפל בכל סיומת שם קובץ.

הוספת מיפוי מודול

פתיחת תיבת הדו-שיח הוספת מיפוי מודול שבה באפשרותך להוסיף מיפוי למודול.

ערוך

פתיחת תיבת דו-שיח לעריכה שממנה באפשרותך לערוך את מיפוי המטפל הנבחר.

שינוי שם

הפעלת השדה שם כך שתוכל לשנות את השם הידידותי של מיפוי המטפל הנבחר.

הערה

פעולה זו זמינה ברמת השרת בלבד.

נעל

נעילת מיפוי המטפל הנבחר כך שלא ניתן לעקוף אותו ברמות נמוכות יותר בתצורה.

הערה

פעולה זו זמינה ברמת השרת בלבד.

בטל נעילה

ביטול הנעילה של מיפוי המטפל הנבחר כך שניתן לעקוף אותו ברמות נמוכות יותר בתצורה.

הערה

פעולה זו זמינה ברמת השרת בלבד.

הסר

הסרת הפריט הנבחר מהרשימה בדף התכונות.

עריכת הרשאות של תכונה

פתיחת תיבת הדו-שיח עריכת הרשאות של תכונה שבה באפשרותך לקבוע תצורה של הרשאות החלות על התכונה מיפויים של מטפל בשלמותה.

החזר לפריט שעבר בירושה

החזרת התכונה לקבלת הגדרות בירושה מתצורת האב. פעולה זו מוחקת הגדרות תצורה מקומיות, כולל פריטים מהרשימה, עבור תכונה זו. פעולה זו אינה זמינה ברמת השרת.

הצגת רשימה לפי סדר

הצגת הרשימה לפי סדר התצורה. כאשר תבחר בתבנית הרשימה לפי סדר, תוכל להזיז פריטים רק למעלה ולמטה ברשימה. פעולות אחרות בחלונית פעולות אינן מופיעות עד שתבחר בתבנית של רשימה לא לפי סדר.

הזז למעלה

הזזת פריט נבחר למעלה ברשימה. פעולה זו זמינה רק בעת הצגת פריטים בתבנית הרשימה שאינה לפי סדר.

הערה

כאשר פריטים ברשימה מסודרים מחדש ברמת הצאצא, הצאצא לא יקבל עוד הגדרות בירושה מרמת האב (כולל פריטים שנוספו לרשימה או הוסרו ממנה ברמת האב) לאחר סידור מחדש של רשימה זו. אם ברצונך לקבל בירושה הגדרות מרמת אב, עליך לבטל את כל השינויים ברמת הצאצא באמצעות הפעולה החזר לפריט שעבר בירושה בחלונית פעולות.

הזז למטה

הזזת פריט נבחר למטה ברשימה. פעולה זו זמינה רק בעת הצגת פריטים בתבנית הרשימה שאינה לפי סדר.

הערה

כאשר פריטים ברשימה מסודרים מחדש ברמת הצאצא, הצאצא לא יקבל עוד הגדרות בירושה מרמת האב (כולל פריטים שנוספו לרשימה או הוסרו ממנה ברמת האב) לאחר סידור מחדש של רשימה זו. אם ברצונך לקבל בירושה הגדרות מרמת אב, עליך לבטל את כל השינויים ברמת הצאצא באמצעות הפעולה החזר לפריט שעבר בירושה בחלונית פעולות.

הצגת רשימה לא לפי סדר

הצגת הרשימה בתבנית לא לפי סדר. כאשר תבחר בתבנית רשימה לא לפי סדר, תוכל למיין ולקבץ פריטים ברשימה ולבצע פעולות בחלונית פעולות.

למידע נוסף


תוכן העניינים