השתמש בדף כותרות כדי ליצור רשימה של כותרות שעבורן מודול סינון הבקשות ידחה גישה אם ערך הכותרת גדול יותר מהגודל שצוין.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף התכונות ובחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיב תיאור

כותרת

מציג את הכותרת שעבורה מודול סינון הבקשות ידחה גישה אם הגודל גדול מהגודל שצוין.

מגבלת גודל

מציג את הגודל המרבי המותר עבור הכותרת. לדוגמה, ציון ערך של 100 יגביל את אורך כותרת מסוג תוכן ל- 100 בתים.

רכיבי חלונית הפעולות

שם רכיב תיאור

הוסף כותרת

פותח את תיבת הדו-שיח הוספת כותרת שבה באפשרותך להוסיף כותרת לרשימת הכותרות שנדחו.

להצגת רכיבים נפוצים, ראה הדף 'סינון בקשות'.

למידע נוסף


תוכן העניינים