השתמש בתיבת הדו-שיח שדות רישום של W3C כדי לבחור את המידע שבו ברצונך לכלול קבצי יומן רישום. תיבת דו-שיח זו זמינה רק בעת בחירה באפשרות W3C מתוך הרשימה הנפתחת תבנית בדף התכונות רישום.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

תאריך (date)

רישום התאריך שבו התרחשה הבקשה. נבחר כברירת מחדל.

שעה (time)

רישום השעה, בזמן אוניברסלי מתואם (UTC), שבה התרחשה הבקשה. נבחר כברירת מחדל.

כתובת IP של לקוח (c-ip)

רישום כתובת ה- IP של מחשב הלקוח שביצע את הבקשה. נבחר כברירת מחדל.

שם משתמש (cs-username)

רשיום השם של משתמש מאומת שניגש לשרת. משתמשים אנונימיים מסומנים באמצעות מקף. נבחר כברירת מחדל.

שם שירות (s-sitename)

רישום השם ומספר המופע של שירות האינטרנט שפעל במחשב הלקוח בזמן שהאירוע נרשם.

שם שרת (s-computername)

רישום שם השרת שבו נוצר ערך קובץ יומן הרישום.

כתובת IP של שרת (s-ip)

רישום כתובת ה- IP של השרת שבו נוצר ערך קובץ יומן הרישום. נבחר כברירת מחדל.

יציאת שרת (s-port)

רישום מספר היציאה של השרת המוגדר עבור השירות. נבחר כברירת מחדל.

פעולת שירות (cs-method)

רישום פעולת השירות של HTTP, לדוגמה, GET, שנמצאת בבקשה. נבחר כברירת מחדל.

גזע URI ‏(cs-uri-stem)

רישום מזהה משאבים אחיד (URI) המשמש כיעד של הפעולה, לודגמה Default.htm. נבחר כברירת מחדל.

שאילתת URI ‏(cs-uri-query)

רישום השאילתה, אם קיימת, שמחשב הלקוח מנסה לבצע. שאילתת URI דרושה עבור דפים דינאמיים בלבד. נבחר כברירת מחדל.

מצב פרוטוקול (sc-status)

רישום קוד המצב של HTTP. נבחר כברירת מחדל.

מצב משנה של פרוטוקול (sc-substatus)

רישום קוד מצב המשנה של HTTP. נבחר כברירת מחדל.

מצב Win32 ‏(sc-win32-status)

רישום קוד המצב של Windows. נבחר כברירת מחדל.

בתים שנשלחו (sc-bytes)

רישום מספר הבתים שהשרת שלח.

בתים שהתקבלו (cs-bytes)

רישום מספר הבתים שהשרת קיבל.

זמן פעולה (time-taken)

רישום משך הזמן שנדרש לביצוע הפעולה במילי-שניות. נבחר כברירת מחדל.

גירסת פרוטוקול (cs-version)

רישום גירסת הפרוטוקול, HTTP או FTP, שבה השתמש מחשב הלקוח.

מחשב מארח (cs-host)

רישום השם של כותרת מחשב מארח, אם קיימת.

הערה

שם המחשב המארח שתגדיר עבור אתר האינטרנט שלך עשוי להופיע בצורה שונה בקבצי יומן הרישום מאחר שיומני HTTP.sys מארחים שמות בתבנית עם קידוד punycode.

סוכן משתמש (cs(User-Agent))

רישום הדפדפן שממנו הגיעה הבקשה. נבחר כברירת מחדל.

קובץ cookie‏ (cs(Cookie))

רישום התוכן של קובץ ה- cookie שנשלח או התקבל, אם קיים כזה.

גורם מפנה (cs(Referer))

רישום האתר שבו המשתמש ביקר לאחרונה. אתר זה סיפק קישור לאתר הנוכחי.

למידע נוסף


תוכן העניינים