השתמש בתיבת הדו-שיח עריכת הגדרות של דפי שגיאות כדי לקבוע תצורה של המצב ושל מאפייני ברירת המחדל של הדף עבור דפי השגיאות שלך. הגדרות אלה ישפיעו על כל דפי השגיאות.

לקבלת מידע נוסף, ראה .דפי שגיאות שלNET.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיב תיאור

מצב

בחר מצב עבור דפי השגיאות: פעיל, כבוי, או מרחוק בלבד.

כתובת URL מוחלטת

מציין את כתובת ה- URL המשמשת כברירת מחדל שאליה ינותב דפדפן, אם מתרחשת שגיאה. אם תכונה זו לא צוינה, תקבל הודעת שגיאה כללית במקומה.

כתובת ה- URL יכולה להיות מוחלטת או יחסית. דוגמה לכתובת URL מוחלטת היא www.contoso.com/ErrorPage.htm. כתובת URL יחסית, כגון /ErrorPage.htm, היא יחסית לקובץ Web.config שציין את כתובת ה- URL עבור תכונה זו, ולא לדף האינטרנט שבו אירעה השגיאה. כתובת URL המתחילה בתו (~), כגון ~/ErrorPage.htm, מציינת שכתובת ה- URL שצוינה היא יחסית לנתיב הבסיס של היישום.


תוכן העניינים