השתמש בדף התכונות הגדרות יישום כדי לנהל רשימה של זוגות מפתח/ערך המאוחסנות בקובץ web.config של היישום. ניתן לגשת להגדרות יישום מכל מקום ביישום.

מיין את הרשימה על-ידי לחיצה על אחת מכותרות העמודה של דף התכונות או בחר ערך מהרשימה הנפתחת קבץ לפי כדי לקבץ פריטים דומים.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף התכונות בחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיבתיאור

שם

הצגת השם של משתנה הגדרת היישום.

ערך

הצגת הערך המוקצה למשתנה הגדרת היישום.

סוג ערך

הצגה אם הפריט הוא מקומי או מועבר בירושה. פריטים מקומיים נקראים מקובץ התצורה הנוכחי, ופריטים שעוברים בירושה נקראים מקובץ תצורת אב.

רכיבי חלונית הפעולות

שם רכיבתיאור

הוסף

פתיחת תיבת הדו-שיח הוספת הגדרת יישום שבה ניתן להוסיף משתנה וערך של הגדרת יישום.

ערוך

פתיחת תיבת הדו-שיח עריכת הגדרת יישום שבה תוכל לערוך את הגדרת היישום הנבחרת.

הסר

הסרת הפריט הנבחר מהרשימה בדף התכונות.

למידע נוסף


תוכן העניינים