השתמש בדף ציון תוכן למעקב של אשף הוספת כלל מעקב אחר בקשה שנכשלה כדי להגדיר את התוכן שאחריו ברצונך לעקוב עם כלל מעקב עבור בקשות שנכשלו.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

התוכן כולו (*)

בחר באפשרות זו כדי לעקוב אחר כל הקבצים בספריה.

ASP.NET (*.aspx)‎

בחר באפשרות זו כדי לעקוב אחר כל קבצי ‎.aspx בספריה.

ASP (*.asp)‎

בחר באפשרות זו כדי לעקוב אחר כל קבצי ‎.asp בספריה.

התאמה אישית

בחר באפשרות זו והקלד ערך, כגון "xyz.exe" או "‎*.jpg", כדי לעקוב אחר כשל עבור קבוצה מותאמת אישית של תוכן. ערך זה יכול להכיל תו כללי אחד לכל היותר, וחייב להיות מקומי לספריה שבה מוגדרת הגדרת הבקשה שנכשלה. לדוגמה, תבניות התו הכללי *.aspx ו- ind* יתאימו לכתובת ה- URL‏ www.contoso.com/index.aspx.

למידע נוסף


תוכן העניינים