השתמש בדף התכונות משתמשי IIS Manager כדי לנהל חשבונות משתמש שניתן להתיר להם להתחבר לאתרים או ליישומים בשרת האינטרנט. אישורי מנהל IIS הם ספציפיים ל- IIS, ואינם מזוהים על-ידי Windows או על-ידי יישומים אחרים כלשהם בשרת.

מיין את הרשימה על-ידי לחיצה על אחת מכותרות העמודה של דף התכונות או בחר ערך מהרשימה הנפתחת קבץ לפי כדי לקבץ פריטים דומים.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף התכונות בחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיב תיאור

שם

הצגת שם המשתמש המשמש כדי להתחבר לאתרים או ליישומים ב- מנהל IIS.

מצב

קביעה אם חשבון המשתמש מופעל או מושבת. רק משתמשים מופעלים יכולים להשתמש ב- מנהל IIS כדי להתחבר לאתרים ויישומים שעבורם הם קיבלו הרשאה.

רכיבי חלונית הפעולות

שם רכיב תיאור

הוספת משתמש

פתיחת תיבת הדו-שיח הוספת משתמש שבה ניתן להוסיף חשבון משתמש של מנהל IIS.

שינוי סיסמה

פתיחת תיבת הדו-שיח שינוי סיסמה שבה ניתן לשנות את הסיסמה של משתמש מנהל IIS.

הפוך לזמין

הפעלת המשתמש הנבחר. פעולה זו זמינה רק בעת בחירה בפריט מושבת מתוך הרשימה בדף התכונות.

הפוך ללא זמין

השבתת המשתמש הנבחר. פעולה זו זמינה רק בעת בחירה בפריט מופעל מתוך הרשימה בדף התכונות.

הסר

הסרת הפריט הנבחר מן הרשימה. פעולה זו מסירה גם הרשאות שהוענקו למשתמש הנבחר באתרים וביישומים.

למידע נוסף


תוכן העניינים