השתמש באימות תקציר כדי להציג אימות מאובטח יותר באופן משמעותי מאימות בסיסי. אימות תקציר נתמך גם על-ידי דפדפנים מתקדמים ופועל באמצעות שרתי proxy ושרתי חומת אש.

כדי להשתמש בהצלחה באימות תקציר, עליך להשבית תחילה את האימות האנונימי. הבקשה הראשונה שכל הדפדפנים שולחים לשרת היא לגישה אנונימית לתוכן השרת. אם לא תשבית אימות אנונימי, המשתמשים יוכלו לגשת באופן אנונימי לתוכן בשרת, כולל תוכן מוגבל.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף התכונות בחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיבתיאור

אימות תקציר

בחר כדי לנהל אימות תקציר.

רכיבי חלונית הפעולות

שם רכיבתיאור

הפוך לזמין

הפעלת אימות תקציר.

הפוך ללא זמין

כיבוי אימות תקציר.

ערוך

פתיחת תיבת הדו-שיח עריכת הגדרות של אימות תקציר, שבה באפשרותך להגדיר את התחום שכנגדו יש לאמת את האישורים. באפשרותך לבצע פעולה זו רק בעת בחירה באפשרות אימות תקציר מתוך הרשימה בדף התכונות.

למידע נוסף


תוכן העניינים