השתמש בתיבת הדו-שיח העתקת הקצאה כדי לבחור אתרים ויישומים שאליהם ברצונך להעתיק מצבי הקצאה מותאמים אישית עבור תכונות ב- מנהל IIS. באפשרותך להעתיק מצבי הקצאה מותאמים אישית מאתר אחד לאחר כאשר אתה מחובר לשרת ב- מנהל IIS, וכן להעתיק מצבי הקצאה מותאמים אישית מיישום אחד לאחר כאשר אתה מחובר לאתר ב- מנהל IIS.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

Site_name או application_name

בחר בתיבת הסימון לצד האתרים או היישומים שעליהם ברצונך להחיל את מצב ההקצאה המותאמת אישית שהגדרת בדף הקצאת אתר מותאמת אישית או הקצאת יישום מותאמת אישית.

למידע נוסף


תוכן העניינים