באפשרותך להתיר גישה לתוכן באתר האינטרנט שלך בשתי דרכים. אם האתר שלך משתמש בשיטת אימות המזהה את המשתמשים, באפשרותך להגדיר כללי מתן הרשאות המאפשרים גישה לחלק מהמשתמשים ומונעים גישה ממשתמשים אחרים. אם ברצונך להתיר גישה על סמך שמות תחום או מרחב כתובות IP, באפשרותך להשתמש בכללי כתובות IP והגבלות תחום כדי לאפשר גישה לחלק מהתחומים ולמנוע גישה לתחומים אחרים. באפשרותך לשלב ולהתאים כללים אלה כדי להגדיר סכימת מתן הרשאות המספקת את רמת האבטחה המיטבית עבור התוכן שלך.

הערות

התכונות 'כללי מתן הרשאות' ו'הגבלת כתובות IPv4 והגבלות תחום' אינן מותקנות כברירת מחדל. אם ברצונך להשתמש באחת מתכונות אלה, תחילה עליך להתקין אותן.

 שלבהפניה
תיבת סימון

קרא מבט כולל על האופן שבו יש להגדיר אסטרטגיית מתן הרשאות.

מבט כולל על תכונות מתן הרשאות של IIS

תיבת סימון

התקן כללי מתן הרשאות עבור כתובות IPv4 והגבלות תחום באמצעות אשף 'הוספת שירותי תפקידים' מתוך Server Manager.

התקנת (ייתכן שהדף יוצג באנגלית)IIS

תיבת סימון

השתמש ב- IIS 7 כדי לקבוע תצורה של כללי מתן הרשאות.

קביעת תצורה של כללי מתן הרשאות (ייתכן שהדף יוצג באנגלית)

תיבת סימון

השתמש ב- IIS 7 כדי לקבוע תצורה של הגבלת כתובות IPv4 והגבלתות תחום.

קביעת תצורה של הגבלת כתובות IPv4 והגבלות תחום (ייתכן שהדף יוצג באנגלית)

למידע נוסף


תוכן העניינים