השתמש בכרטיסיה מתקדם כדי להציג ולהגדיר מאפייני אתחול נוספים עבור הנתונים שלך.

הכרטיסיה מתקדם של תיבת הדו-שיח מאפייני Data Link היא ספציפית לספק, ומציגה רק את מאפייני האתחול הנדרשים על-ידי ספק OLE DB הנבחר. לקבלת מידע אודות מאפייני אתחול מתקדמים, עיין בתיעוד המצורף לכל ספק OLE DB ספציפי.

הטבלה הבאה מתארת את רוב אפשרויות האתחול.

אפשרות תיאור

רמת התחזות

רמת ההתחזות שבה השרת רשאי להשתמש כאשר הוא מתחזה ללקוח. מאפיין זה חל רק על חיבורי רשת שונים מחיבורי קריאה לפרוצדורה מרוחקת (RPC); רמות התחזות אלה דומות לאלה שסופקו על-ידי קריאות לפרוצדורות מרוחקות. הערכים של מאפיין זה מתאימים ישירות לרמות ההתחזות הניתנות לציון עבור חיבורי RPC מאומתים, אך ניתן להחילם על חיבורים שונים מחיבורי RPC מאומתים. בחר מתוך הרמות הבאות:

 • אנונימי - הלקוח אנונימי לשרת. תהליך השרת אינו יכול להכיל פרטי זיהוי אודות הלקוח, ואינו יכול להתחזות ללקוח.
 • נציג - התהליך יכול להתחזות להקשר האבטחה של הלקוח בזמן שהוא פועל בשם הלקוח. תהליך השרת יכול גם לבצע קריאות יוצאות לשרתים אחרים בזמן שהוא פועל בשם הלקוח.
 • זהות - השרת יכול להשיג את זהות הלקוח. השרת יכול להתחזות ללקוח לצורך בדיקת רשימת בקרת הגישה (ACL) אך אינו יכול לגשת לאובייקטי מערכת כלקוח.
 • התחזות - תהליך השרת יכול להתחזות להקשר האבטחה של הלקוח בזמן שהוא פועל בשם הלקוח. מידע זה מתקבל כאשר נוצר חיבור, לא בכל קריאה.

רמת הגנה

רמת ההגנה על נתונים הנשלחים בין הלקוח לשרת. מאפיין זה חל רק על חיבורי רשת שונים מחיבורי RPC; רמות הגנה אלה דומות לרמות שסופקו על-ידי קריאות לפרוצדורות מרוחקות. הערכים של מאפיין זה מתאימים ישירות לרמות ההגנה הניתנות לציון עבור חיבורי RPC מאומתים, אך ניתן להחילם על חיבורים שונים מחיבורי RPC מאומתים. בחר מתוך הרמות הבאות:

 • קריאה - אימות מקור הנתונים בהתחלה של כל בקשה מלקוח לשרת.
 • התחברות - אימות מתבצע רק כאשר הלקוח יוצר את החיבור לשרת.
 • ללא - לא מתבצע אימות של נתונים הנשלחים לשרת.
 • Pkt - אימות שכל הנתונים שהתקבלו מגיעים מהלקוח.
 • תקינות Pkt - אימות שכל הנתונים שהתקבלו מגיעים מהלקוח ושלא חל בהם שינוי בזמן המעבר.
 • פרטיות Pkt - אימות שכל הנתונים המתקבלים מגיעים מהלקוח, שלא חל בהם שינוי בזמן המעבר והגנה על פרטיות הנתונים על-ידי הצפנתם.

פסק זמן להתקשרות

ציון משך הזמן (בשניות) שבו ספק OLE DB ממתין להשלמת האתחול. אם תם פרק הזמן הקצוב לאתחול, מוחזרת שגיאה והחיבור לא נוצר.

הרשאות גישה

בחר אחת או יותר מההרשאות הבאות:

 • קריאה - קריאה בלבד.
 • קריאה-כתיבה - קריאה וכתיבה.
 • ללא מניעת שיתוף - לא ניתן למנוע גישת קריאה או גישת כתיבה מאחרים.
 • מניעת שיתוף קריאה - מניעה מאחרים לפתוח במצב קריאה.
 • מניעת שיתוף כתיבה - מניעה מאחרים לפתוח במצב כתיבה.
 • שיתוף בלעדי - מניעת האפשרות שאחרים יפתחו במצב קריאה/כתיבה.
 • כתיבה - כתיבה בלבד.

הערות

הערה:
לקבלת מידע נוסף על אתחול Data Link, ראה סקירה כללית על Data Link API ב- MSDN.