השתמש בכרטיסיה חיבור כדי לציין כיצד להתחבר לנתוני ODBC.

הכרטיסיה חיבור היא ספציפית לספק, ומציגה רק את מאפייני החיבור הנדרשים על-ידי ספק Microsoft OLE DB עבור ODBC.

אפשרות תיאור

השתמש בשם מקור נתונים

בחר מתוך הרשימה או הקלד את שם מקור הנתונים של ODBC (DSN)‎ שאליו ברצונך לגשת. באפשרותך להוסיף משאבים נוספים באמצעות מנהל מקור הנתונים של ODBC. רענן את הרשימה על-ידי לחיצה על רענן.

השתמש במחרוזת חיבור

תוכל להקליד או לבנות מחרוזת חיבור ODBC במקום להשתמש ב- DSN קיים.

בנייה

פתיחת תיבת הדו-שיח בחירת מקור נתונים. לאחר שבחרת מקור נתונים, מחרוזת החיבור במקור הנתונים תופיע בכרטיסיה חיבור של תיבת הדו-שיח מאפייני Data Link.

אם תבחר DSN של קובץ, מחרוזת חיבור ODBC שתיווצר לא תהיה מבוססת על DSN. מחרוזת החיבור של ODBC נמצאת בקובץ קישור הנתונים (.udl) ואינה מסתמכת על ה- DSN של הקובץ הנבחר.

אם תבחר שם מחשב של מקור נתונים, מחרוזת חיבור ODBC שתיווצר תהיה מבוססת על DSN. מחרוזת חיבור ODBC מפנה ל- DSN של המחשב הנבחר. אם משתמש במערכת אחרת מנסה לגשת לקובץ קישור הנתונים (.udl), גם ה- DSN של המחשב חייב להיות מותקן.

שם משתמש

הקלד את מזהה המשתמש שישמש לאימות כאשר תתחבר למקור הנתונים.

סיסמה

הקלד את הסיסמה שתשמש לאימות כאשר תתחבר למקור הנתונים.

סיסמה ריקה

מתן אפשרות לספק שצוין להחזיר סיסמה ריקה במחרוזת החיבור.

אפשר שמירת סיסמה

מתן אפשרות לשמור את הסיסמה במחרוזת החיבור. הפונקציונליות של היישום הקורא קובעת אם הסיסמה תיכלל במחרוזת החיבור.

הערה:
אם הסיסמה נשמרה, היא מוחזרת ונשמרת ללא הסוואה וללא הצפנה.

הזן את הקטלוג ההתחלתי בו יש להשתמש

הקלד את שם הקטלוג (או מסד הנתונים), או בחר מתוך הרשימה הנפתחת.

בדוק חיבור

לחץ כדי לנסות חיבור למקור הנתונים שצוין. אם החיבור נכשל, ודא שההגדרות נכונות. לדוגמה, שגיאות איות וסיסמאות תלויות רישיות עלולות לגרום לכשל של החיבורים.

הערות

הערה:
לקבלת מידע נוסף על חיבור Data Link, ראה סקירה כללית על Data Link API ב- MSDN.