השתמש בכרטיסיה חיבור כדי לציין כיצד להתחבר לנתוני Microsoft Access.

הכרטיסיה חיבור היא ספציפית לספק, ומציגה רק את מאפייני החיבור הנדרשים על-ידי ספק OLE DB עבור Microsoft Jet.

אפשרות תיאור

שם מסד נתונים

הקלד את שם קובץ מסד הנתונים (.mdb) של Microsoft Access שאליו ברצונך לגשת.

שם משתמש

הקלד את מזהה המשתמש שישמש לאימות כאשר תתחבר למקור הנתונים.

סיסמה

הקלד את הסיסמה שתשמש לאימות כאשר תתחבר למקור הנתונים.

סיסמה ריקה

מתן אפשרות לספק שצוין להחזיר סיסמה ריקה במחרוזת החיבור.

אפשר שמירת סיסמה

מתן אפשרות לשמור את הסיסמה במחרוזת החיבור. הפונקציונליות של היישום הקורא קובעת אם הסיסמה תיכלל במחרוזת החיבור.

הערה:
אם הסיסמה נשמרה, היא מוחזרת ונשמרת ללא הסוואה וללא הצפנה.

בדוק חיבור

לחץ כדי לנסות חיבור למקור הנתונים שצוין. אם החיבור נכשל, ודא שההגדרות נכונות. לדוגמה, שגיאות איות וסיסמאות תלויות רישיות עלולות לגרום לכשל של החיבורים.

הערות

הערה:
לקבלת מידע נוסף על חיבור Data Link, ראה סקירה כללית על Data Link API ב- MSDN.