השתמש בכרטיסיה כולם כדי להציג ולהגדיר את כל מאפייני האתחול של OLE DB הזמינים עבור ספק ה- OLE DB שלך. המאפיינים יכולים להשתנות בהתאם לספק OLE DB שבו אתה משתמש. לקבלת מידע אודות מאפייני האתחול, עיין בתיעוד המצורף לכל ספק OLE DB ספציפי.

אפשרות תיאור

עריכת ערך

פתיחת תיבת הדו-שיח עריכת ערך מאפיין עבור המאפיין הנבחר.

הערות

הערה:
באפשרותך לפתוח את תיבת הדו-שיח עריכת ערך מאפיין על-ידי לחיצה כפולה על המאפיין הרצוי. לקבלת מידע נוסף על אתחול Data Link, ראה סקירה כללית על Data Link API ב- MSDN.