תיבת דו-שיח זו לא זמינה כברירת מחדל ומופיעה רק בכרטיסיה אבחון של מאפייני 'קביעת תור הודעות' של מחשב ששייך לתחום, שפועלת בו גירסת Windows זו. כדי לאפשר מעקב אחר ניתוב הודעות, ראה 'הפיכת מעקב אחר ניתוב הודעות והודעות ניסיון, לזמינות' (הדף עשוי להיות באנגלית) (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=69727).

פריט פרטים

שם נתיב של תור דיווח:

מקום להקלדת הנתיב של התור שיכול לקבל הודעות המשמשות למעקב אחר נתיב הודעות, בתבנית computer_name\queue_name.

חדש...

ליצירת תור חדש שיכול לקבל הודעות המשמשות למעקב אחר ניתוב הודעות.

עקוב אחר כל ההודעות

למעקב אחר כל ההודעות שנשלחו מהמחשב שנבחר.

כאשר מעקב אחר ניתוב הודעות מוגדר כזמין עבור מחשב, מתבצע מעקב אחר כל ההודעות שנשלחו מהמחשב בעודן מנותבות דרך הרשת. במהלך המעבר של כל הודעה דרך שרת ביניים של 'קביעת תור הודעות', נשלחת הודעה לתור הדיווח במחשב המקור המציינת דרך איזה שרת הועברה ההודעה.

לאחר הגדרת מעקב אחר ניתוב הודעות כזמין, ניתן לשלוח הודעות ניסיון ולהציג את התוכן של תור הדיווח.

עקוב אחר הודעות ניסיון בלבד

למעקב רק אחר הודעות הניסיון שנשלחו מהמחשב שנבחר.


תוכן העניינים