ייבוא הגדרות מקובץ תצורה

כדי לייבא הגדרות מקובץ תצורה באמצעות ממשק Windows
  1. כדי לפתוח את מסוף קביעת התצורה של לקוח NAP, לחץ על התחל, לחץ על כל התוכניות, לחץ על עזרים, לחץ על הפעלה, הקלד NAPCLCFG.MSC ולחץ על אישור.

  2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על ניהול לקוח NAP ולאחר מכן לחץ על יבא.

  3. בתיבת הדו-שיח ייבוא תצורת NAP, בחפש ב, לחץ על המיקום שבו מאוחסן קובץ התצורה.

  4. בתיבה שם קובץ, הקלד את שם הקובץ עבור קובץ התצורה.

  5. לחץ על פתח.

שיקולים נוספים

  • כדי לבצע הליך זה, עליך להיות חבר בקבוצה Administrators במחשב המקומי, או שהרשות המתאימה צריכה להיות מוקצית לך. אם המחשב מצורף לקבוצת מחשבים, ייתכן שהקבוצה Domain Admins תוכל לבצע הליך זה. כשיטת אבטחה מומלצת, שקול להשתמש באפשרות הפעלה כ כדי לבצע הליך זה.

כדי לייבא הגדרות מקובץ תצורה באמצעות שורת פקודה
  1. לפתיחת שורת פקודה, לחץ על התחל, לחץ על כל התוכניות, לחץ על עזרים ולאחר מכן לחץ על שורת הפקודה.

  2. הקלד: netsh nap client import filename = <filename>‎

הטבלה הבאה מספקת קו מנחה עבור טקסט מציין המיקום בפקודה Netsh.

מציין מיקום ערכים אפשריים תיאור

<filename>

כל מחרוזת.

הנתיב ושם הקובץ עבור קובץ התצורה.

שיקולים נוספים

  • כדי לבצע הליך זה, עליך להיות חבר בקבוצה Administrators במחשב המקומי, או שהרשות המתאימה צריכה להיות מוקצית לך. אם המחשב מצורף לקבוצת מחשבים, ייתכן שהקבוצה Domain Admins תוכל לבצע הליך זה. כשיטת אבטחה מומלצת, שקול להשתמש באפשרות הפעלה כ כדי לבצע הליך זה.

חומר עזר נוסף


תוכן העניינים