מתן אפשרות להתחבר למקור נתונים הכולל שמות מקורות נתונים של קבצים (DSN). מקור נתונים מבוסס קבצים, לא בהכרח מיועד למשתמש ולא מקומי למחשב, ניתן לשיתוף בין כל המשתמשים שבמחשבים שלהם מותקנים אותם מנהלי התקנים.

פקד תיאור

מקור נתונים של קובץ

הצגת כל רכיבי DSN של הקבצים וספריות המשנה של הספריה המפורטת בתיבה חפש ב. לחיצה כפולה על DSN מחברת למקור הנתונים.

חפש ב

ציון הספריה שעבורה יפורטו ספריות משנה ורכיבי DSN של קבצים בחלון להלן. לחיצה על החץ למטה שנמצא לצד תיבת טקסט זו מציגה את מבנה הספריות כולו.

סמל רמה אחת למעלה

החלפת הספריה המפורטת בתיבה חפש ב עם הספריה שנמצאת רמה אחת למעלה.

שם DSN

הצגת שם DSN של הקובץ, שנבחר ברשימה מקור נתונים של קובץ או הוזן באופן ידני.

חדש

לחץ כדי להוסיף מקור נתונים חדש של קובץ. בתיבת הדו-שיח יצירת מקור נתונים חדש שמופיעה, בחר את מנהל ההתקן שעבורו אתה מוסיף DSN של קובץ ולחץ על הבא כדי לציין את השם או המיקום של ה- DSN החדש של הקובץ. לחץ שוב על הבא כדי להציג סיכום של המידע החדש. לחץ על סיום כדי להציג את תיבת הדו-שיח של ההתקנה הספציפית למנהל התקן.

אישור

סגירת תיבת הדו-שיח בחירת מקור נתונים והתחברות למקור הנתונים של הקובץ המפורט בתיבת הטקסט שם DSN. אינך צריך ללחוץ על אישור כדי לקבל את השינויים ברשימה מקור נתונים של קובץ. שינויים ברשימה יתקבלו כאשר תלחץ על אישור בתיבת הדו-שיח התקנת מקור נתונים.

ביטול

סגירת תיבת הדו-שיח בחירת מקור נתונים בלי להתחבר למקור הנתונים של הקובץ ובלי לבטל שינויים שבוצעו באמצעות פקדים אחרים בתיבת הדו-שיח.

עזרה

הצגת מסך עזרה זה.