הוספה, מחיקה או הגדרה של מקורות נתונים מבוססי קבצים שניתן לשתפם בין כל המשתמשים שבמחשבים שלהם מותקנים אותם מנהלי התקנים. מקורות נתונים אלה אינם צריכים להיות ייעודיים למשתמש או מקומיים למחשב.

פקד תיאור

מקורות נתונים של קובץ

הצגת כל שמות מקורות הנתונים (DSN) של קבצים וספריות המשנה של הספריה המפורטת בתיבה חפש ב. לחיצה כפולה על DSN של קובץ מציגה את תיבת הדו-שיח של התקנת מקור הנתונים הספציפי למנהל התקן.

הוסף

לחץ כדי להוסיף מקור נתונים חדש של קובץ. בתיבת הדו-שיח יצירת מקור נתונים חדש שמופיעה, בחר את מנהל ההתקן שעבורו אתה מוסיף מקור נתונים של קובץ ולחץ על הבא כדי לציין את השם או המיקום של מקור הנתונים החדש של הקובץ. לחץ שוב על הבא כדי להציג סיכום של פרטי מקור הנתונים החדש. לחץ על סיום כדי להציג את תיבת הדו-שיח של ההתקנה הספציפית למנהל התקן.

הסר

הסרת מקור נתונים נבחר של קובץ. עליך לבחור את מקור הנתונים של הקובץ שברצונך להסיר מהרשימה לפני שתלחץ על הסר.

קביעת תצורה

לחץ כדי לשנות את התצורה של מקור נתונים נבחר של קובץ. עליך לבחור את השם של מקור נתונים של קובץ מתוך הרשימה לפני שתלחץ על קביעת תצורה. הצגת תיבת הדו-שיח של ההתקנה הספציפית למקור נתונים.

קבע ספריה

קביעת הספריה המפורטת בתיבה חפש ב כברירת מחדל כאשר מנהל ODBC מופעל.

חפש ב

הצגת הספריה שעבורה יפורטו ספריות משנה ורכיבי DSN של קבצים בחלון להלן. לחיצה על החץ למטה שנמצא לצד תיבת טקסט זו מציגה את מבנה הספריות כולו. ספריית ברירת המחדל המוצגת באופן התחלתי כאשר מנהל ODBC מופעל לראשונה כלולה במידע המערכת, אך תוכל לשנות אותה באמצעות לחצן קבע ספריה.

סמל רמה אחת למעלה

החלפת הספריה המוצגת בתיבה חפש ב עם הספריה שנמצאת רמה אחת למעלה.

אישור

סגירת תיבת הדו-שיח מנהל מקור נתונים של ODBC. אינך צריך ללחוץ על אישור כדי לקבל את השינויים ברשימה מקור נתונים של קובץ. שינויים ברשימה יתקבלו ברגע שתלחץ על אישור בתיבת הדו-שיח של התקנת מקור הנתונים.

ביטול

סגירת תיבת הדו-שיח מנהל מקור נתונים של ODBC אך ללא ביטול השינויים שבוצעו באמצעות פקדים אחרים בתיבת הדו-שיח.

עזרה

הצגת מסך עזרה זה.