תיבת הדו-שיח ‏‏התקנת ODBC dBASE מכילה, בין היתר, את הפקדים הבאים:

מידע על מקור נתונים

זיהוי מסד הנתונים של dBASE, המוגדר כברירת מחדל עם השם שהוקצה על-ידי היצרן. השדה תיאור, שנשאר ריק כברירת מחדל, יכול להכיל את המזהים התיאוריים.

מסד נתונים

בחר את גירסת מסד הנתונים המותקנת של dBASE ואת המיקום שלה. אם תבחר בתיבת הסימון השתמש בספריה הנוכחית, האפשרויות בחירה ספריה ובחירת אינדקסים אינן זמינות.

אפשרויות

לחץ כדי לשנות את האפשרויות הבאות של מנהל ההתקן:

  • רצף איסוף. למיון.
  • זמן המוקצב לעמוד. משך הזמן, בעשיריות שנייה, שבו עמוד שאינו נמצא בשימוש נשאר במאגר. ערך זה חייב להיות גדול מ- 0.
  • בלעדי. הגבלת הגישה למסד הנתונים למשתמש אחד בלבד.
  • הצג שורות שנמחקו. קביעה אם ניתן לאחזר שורות המסומנות כשורות שנמחקו או למקם בהן פריטים.
  • ספירת שורות משוערת. קביעה אם נתונים סטטיסטיים על גודל הטבלה הם משוערים.
הערה:
מידע מפורט ותיכנותי אודות מנהל התקן זה נמצא ב- MSDN Library. מידע נוסף נמצא תחת המרת מקור נתונים, קבצי dBASE, ערכי רישום של IISAM ו- קבצים משותפים של רכיבי ODBC בקובץ עזרה זה. dBASE הוא מוצר של INPRISE Corporation ומצורף לו קובץ עזרה משל עצמו.