בעת שימוש במנהל התקן של Microsoft Access, לחץ על מסד נתונים ולאחר מכן על מסד נתוני מערכת בתיבת הדו-שיח התקנת ODBC Microsoft Access כדי לבחור את מסד נתוני המערכת באמצעות תיבת הדו-שיח ‏‏בחירת מסד נתוני מערכת. בהתאם לדרישות האבטחה של המערכת, ייתכן שמנהל ההתקן יציג לך הנחיה להזין את השם והסיסמה של מסד נתוני המערכת. שם ברירת המחדל הוא Admin, וסיסמת ברירת המחדל של Microsoft Access עבור המשתמש Admin הוא מחרוזת ריקה.

תיבת הדו-שיח ‏‏בחירת מסד נתוני מערכת מכילה, בין היתר, את הפקדים הבאים:

שם מסד נתונים

השם של קובץ מסד הנתונים הקיים, עם סיומת .mdb.

קריאה בלבד

מגדיר את מסד הנתונים לקריאה בלבד כדי למנוע עדכונים.

בלעדי

כאשר אפשרות זו נבחרת, מסד הנתונים נפתח במצב בלעדי, שמגביל את הגישה למשתמש אחד בכל פעם ומשפר את הביצועים. כאשר אפשרות זו נקייה, מסד הנתונים נפתח במצב משותף ומשתמשים מרובים יכולים לגשת אליו בו-זמנית.