תיבת הדו-שיח ‏‏התקנת ODBC Microsoft Access מכילה, בין היתר, את הפקדים הבאים:

מידע על מקור נתונים

זיהוי מסד הנתונים של Access, המוגדר כברירת מחדל עם השם שהוקצה על-ידי היצרן. השדה תיאור, שנשאר ריק כברירת מחדל, יכול להכיל את המזהים התיאוריים.

מסד נתונים

לחץ על תיקון (תיבת הדו-שיח 'תיקון מסד נתונים') כדי לתקן מסד נתונים פגום של Access ולחץ על דחיסה (תיבת הדו-שיח ‏‏'‏‏מסד נתונים לדחיסה מ') כדי לצמצם את השטח המבוזבז. לחץ על בחר או צור כדי לפתוח מסד נתונים קיים או מסד נתונים חדש.

מסד נתונים של מערכת

לחץ כדי לבחור מסד נתונים משותף. שם ברירת המחדל של המשתמש הוא Admin, וסיסמת ברירת המחדל של Microsoft Access עבור המשתמש Admin הוא מחרוזת ריקה.

אפשרויות

לחץ כדי לשנות את האפשרויות הבאות של מנהל ההתקן:

  • זמן המוקצב לעמוד. משך הזמן (בעשיריות שנייה) שבו עמוד שאינו נמצא בשימוש נשאר במאגר. ערך זה חייב להיות גדול מ- 0.
  • גודל מאגר. גודל המאגר הפנימי, בקילו-בתים, הנמצא בשימוש על-ידי Microsoft Access כדי להעביר נתונים אל הדיסק וממנו. ערך זה יכול להיות מספר שלם הניתן לחלוקה ב- 256.
  • מגבלות גישה למסד נתונים.

מתקדם

לחץ כדי להגדיר אפשרויות נוספות עובר ביצועי מנהלי התקנים.

הערה:
מידע מפורט ותיכנותי אודות מנהל התקן זה נמצא ב- MSDN Library. מידע נוסף נמצא תחת המרת מקור נתונים, קבצי Access, ערכי רישום של IISAM ו- קבצים משותפים של רכיבי ODBC. תמיכה במוצר זמינה.