הטבלה הבאה מפרטת את הקבצים הדרושים על-ידי כל רכיב של ODBC Desktop Database Drivers 4.0. קבצים אלה מותקנים בספריה \Windows\System או בספריה \Windows\System32. אם קבצי ODBC הותקנו בעבר בספריה אחרת, ודא שאתה משתמש בקבצים החדשים יותר בספריה \Windows\System (או System32).

חלק מהקבצים דרושים על-ידי יותר מרכיב אחד. עליך להפיץ קבצים אלה אם בכוונתך להפיץ את ODBC Desktop Database Drivers אם היישומים המסחריים שלך.

הקבצים הבאים משותפים לכל ODBC Desktop Database Drivers:

 • Ds16gt.dll
 • Ds32gt.dll
 • Expsrv.dll
 • Msjint40.dll
 • Msjet40.dll
 • Msjter40.dll
 • Msjtes40.dll
 • Msvcrt40.dll
 • Odbc16gt.dll
 • Odbc32.dll
 • Odbc32gt.dll
 • Odbccp32.cpl
 • Odbccp32.dll
 • Odbccr32.dll
 • Odbcinst.chm
 • Odbcint.dll
 • Odbcjet.chm
 • Odbcji32.dll
 • Odbcjt32.dll
 • Odbctl32.dll
 • Odbctrac.dll
 • Vbajet32.dll