'צג המשאבים' של Windows יכול להציג לך אילו מזהים ייחודיים (Handle) ומודולים נמצאים בשימוש על-ידי תהליך שנבחר.

 • מזהים ייחודיים (Handle) הם מצביעים המתייחסים לרכיבי מערכת, כולל (אך לא מוגבל ל) קבצים, מפתחות רישום, אירועים או ספריות.

 • מודולים הם קבצי עזרה או תוכניות, כולל (אך לא מוגבל ל) קבצי ספריית קישור דינאמי (DLL).

כדי להפעיל את 'צג המשאבים'
 • לחץ על התחל, לחץ בתוך התיבה התחל חיפוש, הקלד resmon.exe ולאחר מכן הקש ENTER.

כדי להציג את כל המזהים הייחודיים (Handle) והמודולים המשויכים לתהליך
 1. בכרטיסיה CPU, בעמודה תמונה של הטבלה תהליכים, בחר את תיבת הסימון לצד שם התהליך שעבורו ברצונך לראות מזהים ייחודיים ומודולים משויכים. תהליכים שנבחרו עוברים אל ראש הטבלה.

 2. לחץ על פסי הכותרות של הטבלאות מזהים ייחודיים (Handle) משויכים ומודולים משויכים כדי להרחיב אותן. שורה כתומה מתחת לפס הכותרת של כל טבלה מציגה את התהליכים שבחרת.

 3. סקור את התוצאות בטבלאות הפירוט. כדי למקד את התוצאות, באפשרותך להשתמש בהליך הבא כדי לחפש מזהים ייחודיים ספציפיים בטבלה מזהים ייחודיים (Handle) משויכים.

כדי לזהות יישומים באמצעות מזהה ייחודי (Handle)
 • בפס הכותרת של הטבלה מזהים ייחודיים (Handle) משויכים, לחץ בתיבה מזהים ייחודיים (Handle) של חיפוש, הקלד את שם המזהה הייחודי שברצונך לחפש ולאחר מכן לחץ על לחצן החיפוש.

  הערה

  מחרוזת החיפוש אינה תלוית רישיות ותווים כלליים אינם נתמכים. באפשרותך להקליד את כל המחרוזת או חלק ממנה כדי לחפש מזהים ייחודיים. לדוגמה, חיפוש אחר c:\windows יחזיר את כל המזהים הייחודיים הכוללים c:\windows כחלק משם המזהה הייחודי (Handle).

 • כדי למקד את תוצאות החיפוש, בטבלה תהליכים, באפשרותך לבחור את תיבת הסימון לצד שם התהליך לאחר החיפוש. התוצאות יסוננו לפי התהליך או התהליכים שנבחרו.

  הערה

  טבלת התוצאות אינה מתעדכנת באופן דינאמי. אם אתה סבור שמצב המערכת השתנה, לחץ שוב על לחצן החיפוש כדי לרענן את התוצאות.

הפניות נוספות