כדי לשנות את הגדרות ה- Scripting של WMI

  1. פתח את מסוף 'בקרת WMI': לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד wmimgmt.msc ולאחר מכן לחץ על אישור.

  2. בעץ המסוף, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על בקרת WMI ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.

  3. לחץ על הכרטיסיה מתקדם.

  4. תחת מרחב שמות המשמש כברירת מחדל עבור Scripting, לחץ על שינוי.

  5. בתיבת הדו-שיח איתור מרחב שמות, בחר במרחב שמות אחר המשמש כברירת מחדל בתור יעד עבור קבצי ה- Script שלך.

שיקולים נוספים

  • הגדר את מרחב השמות שישמש כיעד ברירת המחדל למרחב השמות שבו אתה מרבה להשתמש בקבצי ה- Script של WMI. אם לא יזוהה מרחב שמות בתוך קובץ Script, ייעשה שימוש בברירת המחדל.

  • אם במחשב שאתה מנהל פועל Microsoft Windows NT 4.0, באפשרותך להגדיר אם ניתן להפעיל קבצי Script של WMI מתוך Active Server Page (ASP)‎. אם תהפוך אפשרות זו לזמינה, ה- ASP יתחבר לשירותי Windows Management באמצעות זהות רמת התהליך של Internet Information Services, פעולה שעשויה להעמיד את האבטחה בסכנה.

  • באפשרותך לשנות את מרחב השמות של ה- Scripting במחשב מרוחק או במחשב מקומי. כדי לגשת למחשב מרוחק, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על בקרת WMI, לחץ על חיבור למחשב אחר, לחץ על מחשב אחר ולאחר מכן הקלד את שמו של המחשב שאליו ברצונך להתחבר. אם אתה משתמש ב'בקרת WMI' ממסוף 'ניהול מחשב', לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הצומת ניהול מחשב כדי להתחבר למחשב השני.

  • כדי להתחבר למחשב אחר, חשבון הכניסה שלך חייב להיות חבר בקבוצה Administrators במחשב המרוחק. לקבלת מידע נוסף, ראה התחברות ל- WMI במחשב מרוחק.