Koristite karticu Napredno da biste vidjeli i postavili dodatna svojstva inicijalizacije za svoje podatke.

Kartica Napredno u dijaloškom okviru Svojstva podatkovne veze specifična je za davatelja usluga i prikazuje svojstva inicijalizacije koja zahtijeva odabrani OLE DB dobavljač. Dodatne informacije o naprednim svojstvima inicijalizacije potražite u dokumentaciji koju dobijete sa svakim pojedinačnim OLE DB dobavljačem.

U sljedećoj tablici opisana je većina mogućnosti inicijalizacije.

Mogućnost Opis

Razina imitacije

Razina imitacije koju poslužitelj može koristiti prilikom imitiranja klijenta. Ovo svojstvo odnosi se samo na mrežne veze koje nisu veze poziva udaljene procedure (RPC); ove razine imitacije slične su onima koje nudi RPC. Vrijednost ovog svojstva izravno odgovara razinama imitacije koje je moguće navesti za autorizirane RPC veze, ali se može primijeniti i na veze koje nisu autorizirane RPC veze. Odaberite neku od sljedećih razina:

 • Anonymous – klijent je anoniman za poslužitelja. Postupak poslužitelja ne može dobiti informacije o identifikaciji klijenta i ne može imitirati klijenta.
 • Delegate – postupak može imitirati sigurnosni sadržaj klijenta kada djeluje u ime klijenta. Postupak poslužitelja može uputiti izlazne pozive drugim poslužiteljima kada djeluje u ime klijenta.
 • Identify – poslužitelj može dohvatiti identitet klijenta. Poslužitelj može imitirati klijenta za provjeru popisa kontrole pristupa (ACL), ali ne može pristupiti objektima sustava poput klijenta.
 • Impersonate – postupak poslužitelja može imitirati sigurnosni sadržaj klijenta kada djeluje u ime klijenta. Ove se informacije dobivaju prilikom uspostavljanja veze, a ne za svaki poziv.

Razina zaštite

Razina zaštite podataka koji se šalju između klijenta i poslužitelja. Ovo svojstvo odnosi se samo na mrežne veze koje nisu veze poziva udaljene procedure (RPC); ove razine zaštite slične su onima koje nudi RPC. Vrijednost ovog svojstva izravno odgovara razinama zaštite koje je moguće navesti za autorizirane RPC veze, ali se može primijeniti i na veze koje nisu autorizirane RPC veze. Odaberite neku od sljedećih razina:

 • Call – provjerava autentičnost izvora podataka na početku svakog zahtjeva klijenta za poslužitelj.
 • Connect – provjerava autentičnost samo kada klijent uspostavi vezu s poslužiteljem.
 • None – ne provjerava autentičnost podataka koji se šalju poslužitelju.
 • Pkt – provjerava jesu li svi primljeni podaci od klijenta.
 • Pkt Integrity – provjerava jesu li svi primljeni podaci od klijenta te ima li promjena u njihovom prijenosu.
 • Pkt Privacy – provjerava jesu li svi primljeni podaci od klijenta, ima li promjena u njihovom prijenosu i štiti li se privatnost podataka njihovih šifriranjem.

Istek veze za

Navodi vremensko razdoblje (u sekundama) u kojem je OLE DB dobavljač čekao dovršetak inicijalizacije. Ako vrijeme inicijalizacije istekne, vraća se pogreška i veza se ne stvara.

Prava pristupa

Odaberite jednu ili više dozvola:

 • Read – samo za čitanje.
 • ReadWrite – za čitanje i pisanje.
 • Share Deny None – drugima nije moguće odbiti pristup za čitanje i pisanje.
 • Share Deny Read – sprječava druge u otvaranju u načinu za čitanje.
 • Share Deny Write – sprječava druge u otvaranju u načinu za pisanje.
 • Share Exclusive – sprječava druge u otvaranju u načinu za čitanje/pisanje.
 • Write – samo za pisanje.

Primjedbe

Napomena:
Dodatne informacije o inicijalizaciji podatkovne veze potražite u Pregledu podatkovne veze API u MSDN-u.