Stvara skup rezultata za tablicu koji su popis stupaca za određenu tablicu ili više njih. Kada zatražite stupce za sinonim JAVNO, morate postaviti atribut veze SYNONYMCOLUMNS i određeni prazni niz kao argument szTableOwner. Prilikom vraćanja stupaca za sinonime JAVNO, upravljački program postavlja stupac NAZIV TABLICE kao prazan niz. Skup rezultata sadrži dodatan stupac POLOŽAJ REDNOG BROJA pri kraju svakog retka. Ova je vrijednost položaj rednog broja stupca u tablici.