Ako kod postavljanja nije navedena baza podataka, prilikom povezivanja s izvorom podataka prikazat će se odzivnik za odabir datoteke baze podataka.

Ako koristite Microsoft Access upravljački program, kliknite Odabir u dijaloškom okviru Dijaloški okvir Instalacija ODBC sučelja za Microsoft Access kako biste otvorili postojeću bazu podataka pomoću dijaloškog okvira Odabir baze podataka u kojem se, između ostalog, nalaze sljedeće kontrole:

Naziv baze podataka

Naziv postojeće datoteke baze podataka s .mdb proširenjem.

Samo za čitanje

Označava da je baza podataka samo za čitanje kako bi se spriječila sva ažuriranja.

Ekskluzivno

Kada je odabrana ova mogućnost, baza podataka će se otvoriti u ekskluzivnom načinu rada, čime se pristup ograničava na jednog korisnika u određeno vrijeme i ubrzava se rad. Kada se ovaj potvrdni okvir isključi, baza podataka otvorit će se u zajedničkom načinu rada i moći će joj istovremeno pristupiti više korisnika.