Informacije u ovom dokumentu, uključujući URL-ove i druge reference na internetska web-mjesta, podliježu izmjeni bez prethodne najave. Osim ako nije drugačije navedeno, ovdje spomenuti primjeri tvrtki, organizacija, proizvoda, naziva domena, adresa e-pošte, logotipa, osoba, mjesta i događaja izmišljeni su. Svaka je veza s bilo kojom stvarnom tvrtkom, organizacijom, proizvodom, nazivom domene, adresom e-pošte, logotipom, osobom, mjestom ili događajem slučajna i ne smije se podrazumijevati. Obveza je korisnika pridržavati se svih važećih zakona o autorskom pravu. Bez ograničavanja prava s obzirom na autorska prava, nijedan dio ovog dokumenta ne smije se u bilo koju svrhu reproducirati, pohranjivati ili uvoziti u sustave za dohvaćanje podataka, slati u bilo kojem obliku ili na bilo koji način (elektronički, mehanički, fotokopiranjem, snimanjem ili na neki drugi način) bez izričitog pisanog odobrenja tvrtke Microsoft Corporation.

Microsoft može imati patente, prijave za patente, zaštitne znakove, autorska prava ili druga prava intelektualnog vlasništva kojima je pokriven sadržaj ovog dokumenta. Osim ako to nije izričito navedeno u pisanom licencnom ugovoru od strane tvrtke Microsoft, ovaj vam dokument ne daje nikakve licence za te patente, zaštitne znakove, autorska prava ili druga intelektualna vlasništva.

© 2009 Microsoft Corporation. Sva prava pridržana.

Microsoft, Active Directory, ActiveX, JScript, Microsoft Press, MSDN, MS-DOS, Outlook, PivotChart, PivotTable, PowerPoint, SQL Server, Visual Basic, Visual C++, Visual Studio, Win32, Windows i Windows NT zaštitni su znakovi grupe tvrtki Microsoft.

Svi ostali zaštitni znakovi vlasništvo su svojih vlasnika.