Dijaloški okvir Definiranje oblika teksta koristite kako biste definirali oblik za stupce u odabranoj datoteci i naveli shemu za svaku podatkovnu tablicu. U dijaloškom okviru Definiranje oblika teksta nalaze se, između ostalog, sljedeće kontrole:

Dodaj

Dodaje stupac koristeći vrijednosti u poljima Vrsta podataka, Naziv i Širina.

Znakovi

ANSI ili OEM. OEM navodi ne-ANSI skup znakova i ta je vrijednost zadana ako je oblik stavke koja je odabrana na popisu Tablice nije definiran.

Zaglavlje naziva stupca

Određuje hoće li se stupci u prvom retku odabranoj tablici koristiti kao naziv stupaca. Zadana vrijednost se postavlja na FALSE (isključeno) ako oblik stavke odabrane na popisu Tablice nije definiran.

Stupci

Navodi nazive svih stupaca tablice koja je odabrana na popisu Tablice i odražava redoslijed stupaca u tablici.

Vrsta podataka

Može biti BIT, BYTE, CHAR, CURRENCY, DATE, FLOAT, INTEGER, LONGCHAR, SHORT ili SINGLE. Za datume koristite "dd-mmm-yy", "mm-dd-yy", "mmm-dd-yy", "yyyy-mm-dd" ili "yyyy-mmm-dd" ("mm" označava brojčani zapis mjeseci; "mmm" označava slovni zapis mjeseci).

Graničnik

Prilagođeni znak graničnika koji će se koristiti za odvajanje stupaca. Mora biti samo jedan znak i ne mogu se koristiti dvostruki navodnici. Ova je mogućnost omogućena kada se Ograničenje prilagodbe odabere u okviru Oblik.

Oblik

Razgraničeno ili fiksna duljina. Ako se koristi razgraničen oblik, navodi se vrsta graničnika: zarez (CSV), tabulator ili poseban znak (prilagođeno). Zadana vrijednost je CSV razgraničeno ako oblik stavke koja je odabrana na popisu Tablice nije definiran.

Ako je Oblik fiksna duljina i ako je odabrana mogućnost Zaglavlje naziva stupca, prvi redak mora biti razgraničen zarezima.

Nagađaj

Kliknite kako biste vrijednosti za vrstu podataka, naziv i širinu stupaca odabrane tablice generirali skeniranjem sadržaja tablice koja je odabrana u okviru s popisom Oblik. Omogućeno kada je oblik tablice razgraničen. Prethodno definirani stupci na popisu Stupci se brišu i zamjenjuju novim unosima. Ako mogućnost Zaglavlje naziva stupca nije odabrana, nazivi stupaca generiraju se kao "F1", "F2" i tako dalje.

Ova funkcija radi samo za stupce koji su manji od 64.513 bajtova.

Izmijeni

Kliknite kako biste odabrani stupac izmijenili pomoću vrijednosti u poljima Vrsta podataka, Naziv i Širina.

Naziv

Naziv odabranog stupca. Koristite kako biste odredili novi naziv stupca za postojeći ili novi stupac.

Ako je mogućnost Zaglavlje naziva stupca odabrana, prikazani naziv stupca se zanemaruje.

Ukloni

Briše odabrani stupac.

Reci za pregled

Broj redaka koje postavljanje ili upravljački program pregledava prilikom postavljanja stupaca i vrsta podataka stupaca. Ova vrijednost prema zadanim postavkama iznosi 25 ako oblik stavke koja je odabrana na popisu Tablice nije definiran, no može biti bilo koji broj od 1 do 32767.

Tablice

Navodi sve datoteke koje odgovaraju popisu proširenja koja su navedena u direktoriju odabranom u dijaloškom okviru Instalacija ODBC sučelja za Text.

Kada je odabrano <zadano>, popis Stupci je onemogućen.

Širina

Vrijednost se može promijeniti za CHAR ili LONGCHAR stupce. Mogućnost Širina onemogućena je za ostale vrste podataka i ne prikazuje se nikakva vrijednost. Zadana vrijednost je 1 ako oblik stavke koja je odabrana na popisu Tablice nije definiran.

Također pogledajte