U dijaloškom okviru Odabir indeksa nalaze se, između ostalog, sljedeće kontrole:

Tablice

Navodi sve datoteke u trenutno odabranom izvoru podataka.

Indeksi

Navodi indekse koji su dodijeljeni datoteci koja je trenutno odabrana na popisu Tablice.

Popis datoteka ove vrste

Navodi koje se vrste datoteka prikazuju na popisu Indeksi.

ODBC dBASE upravljački program automatski otvara i ažurira dBASE IV datoteke indeksa. Morate koristiti dijaloški okvir Odabir indeksa kako biste dBASE III .ndx datoteke povezali s dBASE datotekama.

Sljedeća ograničenja primjenjuju se samo prilikom stvaranja dBASE indeksa:

  • Svi nazivi stupaca moraju biti valjani.
  • Svi stupci moraju biti poredani istim uzlaznim ili silaznim redoslijedom.
  • Duljina bilo kojeg tekstnog stupca mora biti manja od 100 bajtova.
  • Ako postoji više stupaca, svi stupci moraju biti tekstni i zbroj veličine stupaca mora biti manji od 100 bajtova.
  • Polja podsjetnika ne mogu se indeksirati.
  • Indeks ne smije biti već naveden za trenutni skup polja (to jest, nisu dopušteni duplicirani indeksi).
  • Naziv indeksa mora biti u skladu s pravilima za dBASE nazive. dBASE III zahtjeva da se svaki indeks nalazi u zasebnoj datoteci i da ima .ndx proširenje. U dBASE IV indeksi se stvaraju kao nazivi oznaka koji se spremaju u jednu .mdx datoteku koja ima isti osnovni naziv kao i datoteka baze podataka (na primjer, Emp.mdx je datoteka indeksa za bazu podataka Emp.dbf).

Za povezivanje indeksa s tablicom:

  1. Na popisu Tablice odaberite datoteku.
  2. Na popisu Indeksi odaberite indeks.
  3. Kliknite U redu kako biste spremili veze između tablice i indeksa.
Napomena:
Kako bi ih upravljački program prepoznao, dBASE III indeksi moraju se dodijeliti pomoću ovog dijaloškog okvira.