Az ldifde eszköz címtárobjektumok létrehozására, módosítására és törlésére szolgál. Az ldifde segédprogrammal más címtárszolgáltatásokból származó adatokkal töltheti fel az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatásokat (AD LDS). Emellett az ldifde eszközt használhatja a séma kiterjesztésére, valamint a felhasználói és csoportinformációk más alkalmazásokba vagy szolgáltatásokba történő exportálására. Így például exportálhatja egy másik címtárszolgáltatás címtárobjektumait, majd importálhatja azokat egy Active Directory LDS-példányba.

Az eljárás végrehajtásához legalább az Active Directory LDS-példány Rendszergazdák csoportjának tagja kell, hogy legyen. Az AD LDS telepítése közben AD LDS-rendszergazdaként definiált rendszerbiztonsági tag alapértelmezés szerint egyben a konfigurációs partíció Rendszergazdák csoportjának tagja is lesz. További információt az AD LDS-csoportokról Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások felhasználóinak és csoportjainak ismertetése című témakörben talál.

Címtárobjektumok importálása és exportálása az ldifde segédprogrammal
 1. Nyisson meg egy parancssori ablakot.

 2. Végezze el a következő műveletek valamelyikét:

  • Címtárobjektumok importálásához írja be a parancssorba az alábbi parancsot, és nyomja le az ENTER billentyűt:

   ldifde -i -f fájlnév -s kiszolgálónév:port -m -a felhasználónév tartomány jelszó

  • Címtárobjektumok exportálásához írja be a parancssorba az alábbi parancsot, és nyomja le az ENTER billentyűt:

   ldifde -e -f fájlnév -s kiszolgálónév:port -m -a felhasználónév tartomány jelszó

Paraméter Leírás

-i

Importálás végrehajtása.

-e

Exportálás végrehajtása.

-f

Az importálandó vagy az exportálandó fájl megadása.

fájlnév

Az importálandó vagy az exportálandó fájl neve.

-s

Az AD LDS-példány állomásnevének és portjának megadása.

kiszolgálónév

Az AD LDS-példány vagy más címtárszolgáltatás állomásneve.

port

Az AD LDS-példány vagy más címtárszolgáltatás portja.

-m

A csak az Active Directory tartományi szolgáltatások (AD DS) által használt attribútumok figyelmen kívül hagyása (azaz nem történik meg importálásuk vagy exportálásuk).

Ez a paraméter akkor használható, ha egy létező AD DS -erdőből exportál címtárobjektumokat, és azokat az AD LDS szolgáltatásba importálja.

-a

A fiókhoz tartozó hitelesítő adatok megadása. Amennyiben nem adja meg a hitelesítő adatokat, az ldifde segédprogram a bejelentkezett felhasználó hitelesítő adatait használja.

felhasználónév

A megadott címtárszolgáltatáshoz történő kötésre használt felhasználói fiókhoz tartozó felhasználónév.

tartomány

A megadott címtárszolgáltatáshoz történő kötésre használt felhasználói fiók tartományneve.

jelszó

A megadott címtárszolgáltatáshoz történő kötésre használt felhasználói fiók jelszava.

-h

Engedélyezi a jelszavak egyszerű hitelesítési és biztonsági rétegen (SASL) keresztüli titkosítással történő importálását.

-c karakterlánc1 karakterlánc2

A karakterlánc1 elem minden előfordulását lecseréli a karakterlánc2 elem értékére. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatásban a séma címtárpartíciója és a konfigurációs címtárpartíció megkülönböztető neve helyett a #schemaNamingContext és a #configurationNamingContext állandó is használható az .ldf-fájlokban szereplő karakterláncok felülírására.

A parancs teljes szintaxisának megtekintéséhez írja be a parancssorba a következő parancsot, majd nyomja le az ENTER billentyűt:

Ldifde /?

További szempontok

 • Parancssor megnyitásához kattintson a jobb gombbal a Start menü Parancssor ablakára, majd kattintson a Futtatás rendszergazdaként parancsra.

További hivatkozások


Tartalom