Ldifde

Ez az eszköz címtárobjektumok létrehozására, módosítására és törlésére szolgál, de az ldifde paranccsal bővíthető is a séma, a felhasználói és a csoportadatok más alkalmazásokba vagy szolgáltatásokba exportálhatók, illetve az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások (AD LDS) feltölthető más címtárszolgáltatás adataival.

Szintaxis

ldifde [-i] [-f Fájlnév] [-s Kiszolgálónév] [-c Karakterlánc1 Karakterlánc2] [-v] [-j ElérésiÚt] [-t Portszám] [-d Kiindulási megkülönböztető név] [-r LDAP-szűrő] [-p Hatókör] [-l LDAP-attribútumlista] [-o LDAP-attribútumlista] [-g] [-m] [-n] [-k] [-a FelhasználóMegkülönböztetőNeve Jelszó] [-b Felhasználónév Tartomány Jelszó] [-?]

Kapcsolók

-i
Az importálási mód megadása. Ha az importálási mód nincs megadva, az alapértelmezés szerinti üzemmód az exportálás.

-f Fájlnév
Az importált vagy exportált fájl nevének azonosítása.

-s Kiszolgálónév
Annak a számítógépnek a megadása, amelyen az exportálást vagy importálást végre kívánja hajtani. Az ldifde segédprogram alapértelmezés szerint azon a számítógépen fut, amelyen az ldifde telepítve van.

-c Karakterlánc1 Karakterlánc2
A Karakterlánc1 minden előfordulásának lecserélése a Karakterlánc2 értékére. Ez általában akkor használatos, ha egy tartományból egy másikba importál adatokat, és az exportáló tartomány megkülönböztető nevét (Karakterlánc1) le kell cserélni az importáló tartomány megkülönböztető nevével (Karakterlánc2).

-v
Részletező mód beállítása.

-j Elérési út
A naplófájl helyének megadása. Az alapértelmezés az aktuális elérési út.

-t Portszám
Az LDAP protokoll portszámának megadása. Az alapértelmezett LDAP-port a 389-es, a globális katalógus portjának száma pedig 3268.

-d Kiindulási megkülönböztető név
Az adatexportáláshoz használt keresési bázis megkülönböztető nevének beállítása.

-r LDAP-szűrő
LDAP-keresőszűrő létrehozása az adatexportáláshoz. Az -r (and(objectClass=Felhasználónév)(sn=Vezetéknév)) szűrővel exportálhatja a megadott vezetéknevű felhasználókat.

-p Hatókör
A keresési tartomány beállítása. A keresési hatókör kapcsolói a következők: Base, OneLevel vagy SubTree.

-l LDAP-attribútumlista
Az exportálási lekérdezés eredményéből kihagyandó attribútumok listájának beállítása. Ha nem adja meg ezt a kapcsolót, a program az összes attribútumot megjeleníti.

-o LDAP-attribútumlista
Az exportálási lekérdezés eredményéből kihagyandó attribútumok listájának beállítása. Akkor célszerű megadni, ha objektumokat exportál az Active Directory tartományi szolgáltatásokból (AD DS), majd azokat egy másik LDAP-kompatibilis címtárba importálja. Ezzel a kapcsolóval kihagyhatja az eredményből a másik címtár által nem támogatott attribútumokat.

-g
A lapozható keresések kihagyása.

-m
Az írásvédett attribútumok (például az ObjectGUID és ObjectSID) kihagyása.

-n
A bináris értékek exportálásának kihagyása.

-k
Az importálási művelet során fellépő hibák figyelmen kívül hagyása és a feldolgozás folytatása. A kihagyott hibák teljes listája:

 • Az objektum már tagja a csoportnak.

 • Objektumosztály-megsértés (vagyis a megadott objektumosztály nem létezik), ha az importált objektumnak nincs egyéb attribútuma.

 • Az objektum már létezik.

 • Korlátozások megsértése.

 • Az attribútum vagy érték már létezik.

 • Nincs ilyen objektum

-a FelhasználóMegkülönböztetőNeve Jelszó
A parancs futtatása a megadott FelhasználóMegkülönböztetőNeve és Jelszó érték használatával. A parancs alapértelmezés szerint a hálózatba aktuálisan bejelentkezett felhasználó hitelesítő adatainak használatával fut. Ez és a -b kapcsoló együtt nem használható.

-b Felhasználónév Tartomány Jelszó
Az ldifde parancs a megadott Felhasználónév Tartomány Jelszó értékeket használja. A parancs alapértelmezés szerint a hálózatba aktuálisan bejelentkezett felhasználó hitelesítő adatainak használatával fut. Ez és az -a kapcsoló együtt nem használható.

-?
A parancsmenü megjelenítése.

Megjegyzések

 • A -c paraméterrel a #schemaNamingContext és a #configurationNamingContext állandót használhatja a séma címtárpartíciója és a konfigurációs címtárpartíció megkülönböztető neve helyett.

 • Az ldifde paranccsal használandó importfájl létrehozásakor a fájl módosításainak típusát a changeType értékkel definiálhatja. A következő táblázat a használható changeType értékeket sorolja fel.

  Érték Leírás

  add

  Az importfájl új értéket tartalmaz.

  modify

  Az importfájl meglévő adatai módosultak.

  delete

  Az importfájlból adatok törlődtek.

Az alábbiakban egy példa látható az add értéket használó LDIF importfájlformátumra.

DN: CN=Felhasználó,DC=Tartománynév

changetype: add

CN: Felhasználó

description: Fájlleírás

objectClass: Felhasználó

userPrincipalName: Felhasználó

Példák

Ha a visszaadott objektumoknak csak a megkülönböztető nevét, köznapi nevét, utónevét, vezetéknevét és telefonszámát kívánja beolvasni, a következő parancsot írja be:

-l MegkülönböztetőNév, CN, Utónév, SN, Telefonszám

Az objektum globálisan egyedi azonosítójának (GUID) kihagyásához a következő parancsot írja be:

-o Létrehozás_ideje, Módosítás_ideje, Objektum_GUID_azonosítója

Formázási jelmagyarázat

Formátum Jelentés

Dőlt betűkkel szedett szavak

Felhasználó által megadott információ

Bold

Pontosan a megadott módon beírandó elemek

Három pont (...)

Olyan paraméter, amelyet többször meg lehet ismételni a parancssorban

Szögletes zárójelek ([]) között

Nem kötelező elemek

Kapcsos zárójelek ({}) között, függőleges vonallal (|) elkülönített választási lehetőségek. Példa: {even|odd}

Olyan választható elemek, amelyek közül csak egyet választhat.

Courier betűtípus

Kód szövege vagy program által kiírt szöveg

További hivatkozások


Tartalom