Az AD LDS rendszerbiztonsági tagjainak jelszavát SSL-kapcsolaton (az Ldp.exe eszközzel) vagy titkosított, nem SSL protokollt használó kapcsolaton keresztül (az ADSI-szerkesztő vagy az Ldp.exe eszközzel) állíthatja be és módosíthatja. Ha SSL-kapcsolatot szeretne létesíteni az AD LDS szolgáltatással, telepítse a megfelelő tanúsítványokat az AD LDS szolgáltatást futtató számítógépen, valamint az összes ügyfélszámítógépen. AD LDS-példányokkal csak az Ldp.exe eszköz használatával létesíthető SSL-kapcsolat, mert az ADSI-szerkesztő beépülő modul nem támogatja az ilyen típusú kapcsolatokat.

Alapértelmezés szerint az AD LDS-példányok automatikusan érvénybe léptetnek minden létező helyi és tartományi jelszóházirendet. Ha új AD LDS-felhasználó létrehozásakor olyan jelszót rendel hozzá, amely nem felel meg az érvényben lévő jelszóházirend követelményeinek, a rendszer letiltja a felhasználót.

Alapértelmezés szerint az AD LDS támogatja és kikényszeríti a Windows Server 2008 R2 rendszerben elérhető jelszóházirend-beállításokat és fiókzárolási beállításokat, köztük az alábbiakat is:

a jelszó minimális élettartama

a jelszó maximális élettartama

a jelszó összetettsége

jelszóhasználati előzmények

túl sok sikertelen bejelentkezési kísérlet

fiókok letiltása és engedélyezése

Ha az AD LDS szolgáltatást futtató kiszolgáló munkacsoport tagja, akkor a rendszer a kiszolgáló helyi jelszóházirend-beállításait és fiókzárolási beállításait alkalmazza. Ha az AD LDS szolgáltatást működtető kiszolgáló tartományhoz tartozik, a rendszer az Active Directory tartományi szolgáltatások (AD DS) jelszóházirend-beállításait és fiókzárolási beállításait használja.

Az eljárás végrehajtásához legalább az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások példányának Rendszergazdák csoportjához kell tartoznia. Az AD LDS telepítése közben AD LDS-rendszergazdaként definiált rendszerbiztonsági tag alapértelmezés szerint egyben a konfigurációs partíció Rendszergazdák csoportjának tagja is lesz. További információt az AD LDS-csoportokról Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások felhasználóinak és csoportjainak ismertetése című témakörben talál.

Active Directory LDS-felhasználó jelszavának beállítása vagy módosítása

Az ADSI-szerkesztő használata

AD LDS-felhasználó jelszavának beállítása vagy módosítása az ADSI-szerkesztővel
 1. Nyissa meg az ADSI-szerkesztőt.

 2. Létesítsen kapcsolatot, majd hozzon létre kötést azzal a címtárpartícióval, amelyen az az AD LDS-felhasználó található, akinek jelszavát be szeretné állítani vagy módosítani kívánja. További információkat a következő témakörben talál: Active Directory LDS-példány kezelése az ADSI-szerkesztővel.

 3. Tallózással keresse meg az AD LDS-felhasználót jelölő címtárobjektumot, majd a jobb gombbal kattintson rá.

 4. Kattintson a Jelszó alaphelyzetbe állítása parancsra, majd írja be a megadni kívánt jelszót az Új jelszó és a Jelszó megerősítése mezőbe.

További szempontok

 • Az ADSI-szerkesztő csak olyan számítógépen érhető el, amelyen telepítve van az AD LDS-kiszolgálói szerepkör. Az eszköz megnyitásához kattintson a Start gombra, mutasson a Felügyeleti eszközök pontra, majd kattintson az ADSI-szerkesztő parancsra.

Az Ldp eszközzel, titkosított, nem SSL típusú kapcsolaton keresztül

AD LDS-felhasználó jelszavának beállítása vagy módosítása az Ldp eszközzel, titkosított, nem SSL típusú kapcsolaton keresztül
 1. Nyissa meg az Ldp eszközt.

 2. A Beállítások menüben kattintson A kapcsolat beállításai parancsra.

 3. Kattintson a Beállítás neve mező LDAP_OPT_ENCRYPT elemére.

 4. Az Érték mezőbe írja be az 1 értéket, és kattintson a Beállítás, majd a Bezárás gombra.

 5. Létesítsen kapcsolatot, majd hozzon létre kötést az AD LDS-példánnyal, majd tekintse meg azt a címtárpartíciót, amelyen az az AD LDS-felhasználó található, akinek a jelszavát be szeretné állítani. További információt a következő témakörben talál: Active Directory LDS-példány kezelése az Ldp.exe paranccsal.

 6. Kattintson a jobb gombbal az AD LDS-felhasználóra, majd válassza a Módosítás parancsot.

 7. Írja be az Attribútum mezőbe a userpassword szót, majd az Értékek mezőbe a fiókhoz tartozó jelszót.

 8. Kattintson a Bevitel, majd a Futtatás gombra. A jobb oldali ablaktáblán a következőhöz hasonló üzenet jelenik meg:

  ***Call Modify...
  ldap_modify_s(ld, 'CN=Mary Baker,O=Microsoft,C=US',[1] attrs);
  Modified "CN=Mary Baker,O=Microsoft,C=US".

További szempontok

 • Az Ldp megnyitásához kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be az ldp parancsot, majd kattintson az OK gombra.

 • A jelszavakat az ADSI-szerkesztővel is beállíthatja vagy módosíthatja: kattintson a jobb gombbal arra a címtárobjektumra, amely az AD LDS rendszerbiztonsági tagot jelöli az ADSI-szerkesztőben, majd kattintson a Jelszó alaphelyzetbe állítása parancsra.

 • Alapértelmezés szerint a Windows Server 2008 R2 rendszerben működő AD LDS-példányok automatikusan érvénybe léptetnek minden helyi vagy tartományi jelszóházirendet. Ha az AD LDS-felhasználóhoz beállított jelszó nem felel meg az érvényben lévő jelszóházirend követelményeinek, a rendszer letiltja a felhasználói fiókot.

 • A beállított vagy módosított jelszót birtokló AD LDS-felhasználónak a legközelebbi bejelentkezéskor már az új jelszót kell használnia.

 • Ez az eljárás minden olyan objektumosztályra vonatkozik, amely rendszerbiztonsági tagként használatos az AD LDS szolgáltatásban. Az AD LDS bármely objektumosztálya mindaddig használható rendszerbiztonsági tagként, amíg az objektumosztály definíciója tartalmazza az msDS-bindableobject kiegészítő osztályt és a unicodePwd attribútumot.

 • Az AD LDS-séma alapértelmezés szerint nem tartalmazza a user, a person, az inetOrgPerson és az OrganizationalPerson objektumosztályt. E négy osztályt először importálni kell.

 • Az eljárásban leírt műveletet az Active Directory-modul a Windows PowerShell környezethez nevű modul használatával is végrehajthatja. Az Active Directory-modul megnyitásához kattintson a Start menü Felügyeleti eszközök pontjára, majd kattintson az Active Directory-modul a Windows PowerShell környezethez parancsra. További információt az Active Directory LDS-felhasználó jelszavának beállítása vagy módosítása című témakörben talál (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=137818 (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg)). A Windows PowerShell beépülő modullal kapcsolatban a Windows PowerShell (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=102372 (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg)) című témakörben talál további információt.

Az Ldp eszközzel SSL típusú kapcsolaton keresztül

AD LDS-felhasználó jelszavának beállítása vagy módosítása az Ldp eszközzel SSL típusú kapcsolaton keresztül
 1. Telepítsen egy kiszolgálói tanúsítványt az AD LDS-példányt futtató számítógépen, illetve egy megfelelő ügyféltanúsítványt azon a számítógépen, amelyről felügyelni szeretné az AD LDS-példányt.

 2. Nyissa meg az Ldp eszközt.

 3. Létesítsen kapcsolatot, majd hozzon létre kötést azzal az AD LDS-példánnyal, amely azt a felhasználót tartalmazza, akinek jelszavát meg kívánja adni vagy meg szeretné változtatni: válassza az SSL lehetőséget a Csatlakozás párbeszédpanelen. További információt a következő témakörben talál: Active Directory LDS-példány kezelése az Ldp.exe paranccsal.

 4. Kattintson a jobb gombbal az AD LDS-felhasználóra, majd válassza a Módosítás parancsot.

 5. Írja be az Attribútum mezőbe a userpassword szót, majd az Érték mezőbe a fiókhoz tartozó jelszót.

 6. Kattintson a Bevitel, majd a Futtatás gombra. A jobb oldali ablaktáblán a következőhöz hasonló üzenet jelenik meg:

  ***Call Modify...
  ldap_modify_s(ld, 'CN=Mary Baker,OU=Beta
  users,O=Microsoft,C=US',[1] attrs);
  Modified "CN=Mary Baker,OU=Beta users,O=Microsoft,C=US".

További szempontok

 • Az Ldp megnyitásához kattintson a Start menü Futtatás parancsára, a Megnyitás mezőbe írja be az ldp parancsot, majd kattintson az OK gombra.

 • SSL-kapcsolat csak akkor létesíthető, ha a kiszolgálón és az ügyfélszámítógépeken tanúsítványok találhatók.

 • Alapértelmezés szerint a Windows Server 2008 R2 rendszerben működő AD LDS-példányok automatikusan érvénybe léptetnek minden helyi vagy tartományi jelszóházirendet. Ha az AD LDS-felhasználóhoz beállított jelszó nem felel meg az érvényben lévő jelszóházirend követelményeinek, a rendszer letiltja a felhasználói fiókot.

 • Ha az AD LDS-felhasználó be van jelentkezve, az új jelszó csak a kijelentkezés után lesz használható.

 • Ez az eljárás minden olyan objektumosztályra vonatkozik, amely rendszerbiztonsági tagként használatos az AD LDS szolgáltatásban. Az AD LDS bármely objektumosztálya mindaddig használható rendszerbiztonsági tagként, amíg az objektumosztály definíciója tartalmazza a SecurityPrincipal statikus kiegészítő osztályt és a unicodePwd attribútumot.

 • Az AD LDS-séma alapértelmezés szerint nem tartalmazza a user, a person, az inetOrgPerson és az OrganizationalPerson objektumosztályt. E négy osztályt először importálni kell. További információ: Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatásokhoz készült felhasználói osztályok importálása.

További hivatkozások


Tartalom