Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások (AD LDS) példányainak adatait egy, a példány nevét viselő mappában található fájlcsoport tárolja. Alapértelmezés szerint az Active Directory LDS-adatbázis és a naplófájlok a %ProgramFiles%\Microsoft ADAM\példánynév mappában találhatók, ahol példánynév az Active Directory LDS-példány neve. A példány adatairól ezen fájlok biztonsági mentésével (másolásával) készíthet biztonsági másolatot.

Fontos!

A példány Active Directory LDS-mappájának biztonsági mentése előtt a Szolgáltatások beépülő modulban ellenőrizze, hogy a példány el van-e indítva. A Szolgáltatások beépülő modul elindításához kattintson a Start gombra, mutasson a Felügyeleti eszközök menüpontra, majd kattintson a Szolgáltatások elemre. Mivel a példányszolgáltatásnak futnia kell a fájlok biztonsági mentésekor, olyan biztonságimásolat-készítő eszközt kell használnia, amely képes a megnyitott fájlok biztonsági mentésére (ilyen például a Windows Server biztonsági másolat segédprogram).

Ehhez a művelethez legalább a Rendszergazdák csoport vagy egy ezzel egyenértékű csoport tagjának kell lenni. A megfelelő fiók- és csoporttagság-használatról lásd: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Active Directory LDS-példány biztonsági mentése a Windows Server biztonsági másolat segédprogrammal
  1. Kattintson a Start gombra, mutasson a Felügyeleti eszközök pontra, majd kattintson a Biztonsági másolat parancsra.

  2. Kattintson a Művelet menü Eseti biztonsági mentés parancsára.

  3. Az Eseti biztonsági mentés varázslóban jelölje be a Más beállításokkal választógombot, majd kattintson a Tovább gombra.

  4. Kattintson az Egyéni lehetőségre, majd kattintson a Tovább gombra.

  5. Jelölje ki az Active Directory LDS-adatbázist és a naplófájlokat tartalmazó kötetet.

  6. A biztonsági mentés megkezdéséhez fejezze be a varázslót.

Figyelem!

Ha NTFS fájlrendszerű köteten lévő adatokról készített biztonsági másolatot, az adatvesztés elkerülése érdekében ajánlott a visszaállítást azonos verziójú NTFS-kötetre végezni.


Tartalom