Az online válaszadók több hitelesítésszolgáltatótól származó, több hitelesítésszolgáltatói tanúsítvány visszavonási adatait elérhetővé tudják tenni. Minden hitelesítésszolgáltató és az online válaszadó által elérhetővé tett minden hitelesítésszolgáltatói tanúsítvány külön visszavonási konfigurációt igényel.

A visszavonási konfiguráció tartalmazza az összes beállítást, amely adott hitelesítésszolgáltatói kulccsal kiállított, a tanúsítványok állapotára vonatkozó kérelmek megválaszolásához szükséges. A konfigurációs beállítások az alábbiakat tartalmazzák:

  • Hitelesítésszolgáltatói tanúsítvány: A tanúsítvány elhelyezhető az Active Directory tartományi szolgáltatásokban (AD DS) és a tanúsítványtárolóban, valamint importálható egy fájlból is.

  • Online válaszadó aláíró tanúsítványa: Az aláíró tanúsítvány kiválasztható automatikusan vagy manuálisan (ez a visszavonási konfiguráció megadását követően egy külön importálási eljárást von magával), illetve aláíró tanúsítványként használható a kijelölt hitelesítésszolgáltatói tanúsítvány is.

  • Visszavonás-szolgáltató: A visszavonás-szolgáltató biztosítja a konfigurációban használt visszavonási adatokat. Windows Server 2008 R2 vagy Windows Server 2008 rendszerű szolgáltatók esetén ez az információ legalább egy URL-címet jelent, ahonnan a kiinduló visszavonási és a különbözeti listák beszerezhetők.

Új visszavonási konfiguráció megadásának elkezdése előtt győződjön meg arról, hogy rendelkezik az előző listában elérhető információkkal.

A művelet végrehajtásához a tömbben található összes online válaszadóhoz rendelkeznie kell az Online válaszadó kezelése engedéllyel. A nyilvános kulcsú infrastruktúra (PKI) felügyeletével kapcsolatos további információk a Szerepköralapú felügyelet megvalósítása című témakörben találhatók.

Visszavonási konfiguráció hozzáadása online válaszadóhoz
  1. Nyissa meg az Online válaszadó beépülő modult.

  2. A konzolfán kattintson a Visszavonási konfiguráció elemre.

    A jobb oldali ablaktáblában a meglévő visszavonási konfigurációk listája jelenik meg.

  3. A Visszavonási konfiguráció hozzáadása varázsló indításához a Műveletek ablaktáblán kattintson a Visszavonási konfiguráció hozzáadása elemre.

  4. A varázslóban adja meg a kért adatokat.

  5. A telepítési eljárás befejezéséhez az összes adat megadását követően kattintson a Befejezés, majd az Igen gombra.

Módosíthatja a meglévő visszavonási konfiguráció tulajdonságait, megtekintheti hitelesítésszolgáltatói tanúsítványát, illetve törölheti a visszavonási konfigurációt, ha kijelöli azt, majd a Műveletek munkaablak Tulajdonságok szerkesztése elemét választja.

A visszavonási konfigurációk alábbi tulajdonságai módosíthatók:


Tartalom