A visszavonási lista és a különbözeti visszavonási lista közötti kapcsolatot a kettő közötti átfedési időtartam konfigurálásával lehet beállítani. Ez a beállítás különösen olyankor hasznos, amikor a következő kiindulási vagy különbözeti visszavonási lista közzététele késik, vagy az ügyfél nem tud hozzájutni az új visszavonási vagy különbözeti visszavonási listához a tervezett közzététel időpontjában.

A visszavonási listák átfedési időtartama az az időtartam a közzétett visszavonási listák élettartamának végén, amelyet az ügyfelek arra használhatnak, hogy új visszavonási listát szerezzenek még azt megelőzően, hogy a régi visszavonási lista használhatatlannak minősül. Az alapértelmezésben ez az érték a visszavonási lista élettartamának 10 százaléka. Mivel bizonyos környezetekben hosszabb időre lehet szükség a visszavonási listák replikációjához, ezt a beállítást manuálisan is lehet konfigurálni.

Megjegyzés

Mind a visszavonási, mind a különbözeti visszavonási listák átfedési időtartamának maximális értéke 12 óra.

Ha az új kiindulási és különbözeti visszavonási lista közzététele nagyjából egy időben történik, visszavont tanúsítványok mindkettőben megjelenhetnek. Ennek oka az, hogy az újabb különbözeti visszavonási lista még akkor is mutathat a régebbi kiinduló visszavonási listára, amikor az új kiinduló visszavonási listát éppen replikálják. A tanúsítvány megjelenése mindkét listában azzal az előnnyel jár, hogy így biztosított a visszavonási információ elérhetősége.

Ennek az eljárásnak a végrehajtásához hitelesítésszolgáltatói rendszergazdának kell lennie. További információ:Szerepköralapú felügyelet megvalósítása.

Visszavonási lista és különbözeti visszavonási lista átfedési időtartamának konfigurálása.
 1. Írja be a parancssorba a következőt:

  certutil -setreg ca\CRLOverlapUnits Value

  certutil -setreg ca\CRLOverlapPeriod Units

  certutil -setreg ca\CRLDeltaOverlapUnits Value

  certutil -setreg ca\DeltaOverlapPeriod Units

 2. Nyissa meg a Hitelesítésszolgáltató beépülő modult.

 3. Kattintson a konzolfán a hitelesítésszolgáltató nevére.

 4. A Művelet menüben kattintson a Minden feladat menüpontra, majd a szolgáltatás leállításához kattintson a Szolgáltatás leállítása parancsra.

 5. A Művelet menüben kattintson a Minden feladat menüpontra, majd a szolgáltatás elindításához kattintson a Szolgáltatás elindítása parancsra.

Figyelem!

A beállításjegyzék nem megfelelő módosítása súlyosan károsíthatja a rendszert. A beállításjegyzék módosítása előtt készítsen biztonsági másolatot a fontos adatokról.

Az alábbi táblázat azokat az értékeket sorolja fel, amelyek az itt ismertetett Certutil-parancsokban használhatók.

Érték Érték

Certutil

Megadja a parancssori eszköz nevét.

-setreg

Módosítja a beállításjegyzéket.

ca\CRLOverlapUnits

Megadja azt a beállításazonosítót, amely a visszavonási lista átfedési időtartamának beállításához szükséges értéket tárolja.

ca\CRLDelataOverlapUnits

Megadja azt a beállításazonosítót, amely a különbözeti visszavonási lista átfedési időtartamának beállításához szükséges értéket tárolja.

Lehetséges értékek

Számszerű értéket szolgáltat az adott beállításhoz.

ca\CRLOverlapPeriod

Megadja azt a beállításazonosítót, amely a visszavonási lista átfedési időtartama mértékegységének beállításához szükséges értéket tárolja.

ca\DeltaOverlapPeriod

Megadja azt a beállításazonosítót, amely a különbözeti visszavonási lista átfedési időtartama mértékegységének beállításához szükséges értéket tárolja.

Mértékegységek

Megadja az átfedési időtartam mértékegységeit. Az érvényes mértékegységek a perc, az óra és a nap.

Megjegyzés

Azokban a környezetekben, amelyek nincsenek beállítva különbözeti visszavonási listák kiállítására, a CRLDeltaOverlapUnits és a DeltaOverlapPeriod változók beállításainak nincs semmilyen hatása.

További szempontok

 • Parancssor megnyitásához kattintson a Start menü Minden Program elemére, majd kattintson a Kellékek menüpontra, végül a Parancssor elemre.

További hivatkozások


Tartalom