A rendszer-konfigurációs tesztek a feladatátvevő fürt kijelölt kiszolgálóit elemzik, és ellenőrzik, hogy megfelelően vannak-e beállítva az összehangolt működéshez. A rendszer-konfigurációs tesztek a következők:

 • Active Directory-konfiguráció érvényesítése: Ez a teszt azt ellenőrzi, hogy minden tesztelt kiszolgáló ugyanahhoz a tartományhoz és szervezeti egységhez tartozik-e. Azt is ellenőrzi, hogy a tesztelt kiszolgálók tartományvezérlők vagy tagkiszolgálók-e. Egy kiszolgáló tartományi szerepkörének megváltoztatásához használja az Active Directory® tartományi szolgáltatások telepítési varázslóját.

 • Illesztőprogramok aláírt állapotának érvényesítése: Ez a teszt azt ellenőrzi, hogy minden tesztelt kiszolgálón csak aláírt illesztőprogramok vannak-e. Aláíratlan illesztőprogramok észlelése esetén a teszt nem minősül sikertelennek, de figyelmeztetés jelenik meg.

  Az illesztőprogramok aláírásának célja annak megállapítása, hogy a rendszer illesztőprogramjai eredetiek-e, az operációs rendszer fájljai érintetlenek-e, illetve a szállítótól származnak-e.

  A rendszerillesztők és az aláíratlan illesztőprogramok listájának megtekintéséhez futtassa a megfelelő leltárfeladatokat. További információt a következő témakörben olvashat: A fürtérvényesítési tesztek ismertetése: Leltár.

 • Fürtszolgáltatás- és illesztőprogram-beállítások ellenőrzése: Ez a teszt a szolgáltatások és illesztőprogramok (például a fürtszolgáltatás, a NetFT.sys vagy a Clusdisk.sys) által használt indítási beállításokat ellenőrzi.

 • Memóriakiírás beállításainak ellenőrzése: Ez a teszt ellenőrzi, hogy a csomópontok közül éppen egyiknek sincs szüksége újraindításra (szoftverfrissítés részeként), és hogy mindegyik csomópont úgy van beállítva, hogy leállás esetén kiírja a memória tartalmát.

 • Operációs rendszer telepítéstípusának ellenőrzése: Ez a teszt elllenőrzi, hogy a kiszolgálók operációs rendszerei ugyanazt a telepítési beállítást használják (teljes telepítés vagy Server Core telepítés).

 • Szükséges szolgáltatások érvényesítése: Ez a teszt azt ellenőrzi, hogy a Feladatátvételi fürtszolgáltatáshoz szükséges szolgáltatások minden tesztelt kiszolgálón futnak-e, és a kiszolgáló újraindításakor automatikusan újraindulnak-e.

 • Azonos processzorarchitektúra érvényesítése: Ez a teszt azt ellenőrzi, hogy minden tesztelt kiszolgáló ugyanazzal az architektúrával rendelkezik-e. Csak a teljes egészében x64-alapú vagy Itanium architektúrán alapuló rendszereket tartalmazó feladatátvevő fürtök támogatottak.

 • Szervizcsomagszintek érvényesítése: Ez a teszt azt ellenőrzi, hogy minden tesztelt kiszolgáló ugyanazzal a szervizcsomaggal rendelkezik-e. A feladatátvevő fürtök akkor is futnak, ha a kiszolgálók különböző szervizcsomagokkal rendelkeznek, ilyenkor azonban a kiszolgálók viselkedése eltérhet egymástól, és ez nem várt eredményekhez vezethet. Célszerű, ha a feladatátvevő fürt összes kiszolgálójára ugyanaz a szervizcsomag van telepítve.

 • Szoftverfrissítési szintek érvényesítése: Ez a teszt azt ellenőrzi, hogy minden tesztelt kiszolgálón ugyanazok a szoftverfrissítések vannak-e telepítve. A feladatátvevő fürtök akkor is futnak, ha a kiszolgálók különböző szoftverfrissítésekkel rendelkeznek, ilyenkor azonban a kiszolgálók viselkedése eltérhet egymástól, és ez nem várt eredményekhez vezethet. Célszerű, ha a feladatátvevő fürt összes kiszolgálója ugyanazzal a szoftverfrissítési szinttel rendelkezik.

 • Rendszermeghajtó-változó ellenőrzése: Ez a teszt ellenőrzi, hogy az összes csomópont ugyanazt a betűjelet használja-e a rendszermeghajtó környezeti változójaként.


Tartalom