Mielőtt a Konfiguráció ellenőrzése varázslót futtatná a feladatátvevő fürtön, tegye meg a szükséges előkészületeket (például a fürthöz szükséges hálózatok és tároló csatlakoztatása). Ez a témakör ezeket az előkészületeket mutatja be röviden. A feladatátvevő fürt követelményeinek teljes listája a következő témakörben olvasható: A feladatátvevő fürtök követelményeinek ismertetése.

Ehhez a művelethez általában minden egyes kiszolgálón legalább a helyi Rendszergazdák csoporthoz vagy egy ezzel egyenértékű csoporthoz kell tartoznia. Ennek az az oka, hogy a művelet a hálózatok és a tárterület konfigurálásához szükséges lépéseket is tartalmaz. A megfelelő fiók- és csoporttagság-használatról lásd: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

A hardver előkészítése a feladatátvevő fürt érvényesítése előtt
 1. A Microsoft webhelyén (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=139145 (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg)) található hardverkompatibilitási információk alapján győződjön meg arról, hogy a fürtkezelési megoldás - beleértve az illesztőprogramokat is - kompatibilis a Windows Server 2008 R2 rendszerrel.

  Fontos!

  A Microsoft csak abban az esetben támogatja a feladatátvevő fürtöket, ha minden hardverösszetevő el van látva „Windows Server 2008 R2 rendszerhez készült” kompatibilitási emblémával. Ezen felül a teljes konfigurációnak (kiszolgálók, hálózat és tárhely) át kell esnie a Konfiguráció ellenőrzése varázslón, amely a Feladatátvevőfürt-kezelő beépülő modulban található.

  Tanácsos ugyanazon vagy hasonló összetevőkből álló számítógépeket használni.

 2. Fürthálózatokhoz:

  1. A következő témakörben olvassa el a hálózatokkal kapcsolatos tudnivalókat: A feladatátvevő fürtök követelményeinek ismertetése.

  2. Csatlakoztassa és állítsa be azokat a hálózatokat, amelyeket a fürt kiszolgálói használni fognak.

   Megjegyzés

   A fürthálózatok konfigurálásának egyik módja a hálózat előzetes beállítása, majd a Konfiguráció ellenőrzése varázsló futtatása csak a kiválasztott hálózati tesztekkel (ne használjon tárolóteszteket). Ha csak a hálózati tesztek futnak, a folyamat nem tart hosszú ideig. Az érvényesítési jelentés alapján elvégezheti a hálózat beállításához szükséges további javításokat. (Később, a tároló konfigurálása után, futtassa le a varázslót az összes teszttel.)

 3. A tárolóhoz:

  1. A következő témakörben olvassa el a tárolóval kapcsolatos tudnivalókat: A feladatátvevő fürtök követelményeinek ismertetése.

  2. Kövesse a gyártó utasításait a kiszolgálók tárolóhoz való fizikai csatlakoztatásához.

 4. Győződjön meg róla, hogy azokat a lemezeket (logikai egységeket), amelyeket a fürt fog kezelni, csak a fürtözni kívánt kiszolgálók tudják elérni (más kiszolgálók nem). A következő illesztők bármelyikét használhatja lemezek és logikai egységek elérhetővé tételéhez:

  • Microsoft tárolóhálózati tárkezelő (a Windows Server 2008 R2 operációs rendszer része). Az illesztő használatához be kell szereznie a gyártótól a tárolóhoz készült Virtuális lemezszolgáltatás (VDS) szolgáltatócsomagot.

  • iSCSI használata esetén egy megfelelő iSCSI-illesztő.

  • A tároló gyártója biztosított illesztő.

 5. Ha a lemez formátumának és funkciójának ellenőrzéséhez külső szoftvert vásárolt, forduljon a szállítóhoz a szoftver Windows Server 2008 R2 rendszerben való használatát illetően.

 6. Az egyik fürtbe állítani kívánt kiszolgálón mutasson a Start menü Felügyeleti eszközök pontjára, kattintson a Számítógép-kezelés parancsra, majd a Lemezkezelés elemre. (Ha megjelenik a Felhasználói fiókok felügyelete párbeszédpanel, győződjön meg róla, hogy az abban megjelenő műveletet el szeretné végezni, és kattintson az Igen gombra.) A lemezkezelő modulban ellenőrizze, hogy a fürtlemezek láthatók-e.

 7. Ha 2 terabájtnál nagyobb tárolókötetet szeretne, és Windows felhasználói felületet használ a lemezformátum ellenőrzéséhez, konvertálja a lemezt GUID partíciós tábla (GPT) formátumúra. Ehhez készítsen biztonsági másolatot a lemezen található összes adatról, törölje az összes kötetet a lemezen, majd a lemezkezelő modulban kattintson a jobb gombbal a lemezre (nem a partícióra), végül kattintson a Konvertálás GPT lemezzé parancsra.

  2 terabájtnál kisebb kötetekhez GPT helyett használhat fő rendszerindítási rekord (MBR) partícióstílust is.

  Fontos!

  A feladatátvevő fürt által használt lemez partícióstílusa lehet MBR és GPT is, nem használhat viszont a Lemezkezelés segédprogrammal dinamikussá konvertált lemezt.

 8. Ellenőrizze az elérhetővé tett kötetek vagy logikai egységek formátumát. Célszerű az NTFS formátum használata (tanúsító lemezeknél és a fürtök megosztott köteteinél kötelező).

 9. Szükség szerint győződjön meg arról, hogy van kapcsolat a fürtözni kívánt kiszolgálók és a nem fürtözött tartományvezérlők között. (Az ügyfélszámítógépekkel való kapcsolat nem szükséges az érvényesítéshez; később is létre lehet hozni.)

További hivatkozások


Tartalom