Egy egyszerű teszt végrehajtásával ellenőrizhető, hogy a fürtözött virtuális gép sikeresen végre tudja-e hajtani a feladatátvételt. Fürtözött szolgáltatáson vagy alkalmazáson végrehajtható hasonló teszt végrehajtásával kapcsolatos tájékoztatást a Fürtözött szolgáltatás vagy alkalmazás feladatátvételének tesztelése című témakör tartalmaz.

Ez az eljárás az alábbi feladatlista lépéseinek egyike:

Ehhez a művelethez legalább a helyi Rendszergazdák csoporthoz vagy azzal egyenértékű csoporthoz kell tartoznia. A megfelelő fiók- és csoporttagság-használatról lásd: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Fürtözött virtuális gép feladatátvételének tesztelése
  1. Ha a Feladatátvevőfürt-kezelő beépülő modulban a kezelni kívánt fürt nem látható, kattintson a konzolfán a jobb egérgombbal a Feladatátvevőfürt-kezelő elemre, majd a Fürt kezelése pontra, és jelölje ki vagy adja meg a keresett fürtöt.

  2. Ha a konzolfa nincs megnyitva, nyissa meg a konfigurálni kívánt fürt fáját.

  3. Bontsa ki a Virtuális gép csomópontot, majd kattintson arra a virtuális gépre, amelynek feladatátvételi működését tesztelni kívánja.

  4. A jobb oldalon található Műveletek menüben kattintson a Virtuális gép(ek) áthelyezése másik csomópontra parancsra.

    A virtuális gép áthelyezésekor a gép állapota megjelenik a középső eredménypanelen.

  5. Szükség szerint hajtsa végre újra a 4. lépést a virtuális gép további csomópontra történő áthelyezéséhez vagy az eredeti csomópontra történő visszahelyezéséhez.

További szempontok

További hivatkozások


Tartalom