A feladatátvevő fürtöknek meg kell felelniük bizonyos hardver-, szoftver- és a hálózati infrastruktúrát érintő követelményeknek, továbbá a rendszergazdának a megfelelő tartományi engedélyekkel rendelkező fiókot kell használnia. A következő szakaszok a követelményeket ismertetik.

A Windows Server 2008 R2 rendszer hardverkompatibilitásáról a Microsoft webhelyén található alábbi cikkben olvashat: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=139145 (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg).

A feladatátvevő fürtök hardverkövetelményei

A feladatátvevő fürtökhöz szükséges hardver:

 • Kiszolgálók: Tanácsos ugyanazon vagy hasonló összetevőkből álló számítógépeket használni.

  Fontos!

  A Microsoft csak abban az esetben támogatja a feladatátvevő fürtöket, ha minden hardverösszetevő el van látva „Windows Server 2008 R2 rendszerhez készült” kompatibilitási emblémával. Ezen felül a teljes konfigurációnak (kiszolgálók, hálózat és tárhely) át kell esnie a Konfiguráció ellenőrzése varázslón, amely a Feladatátvevőfürt-kezelő beépülő modulban található.

  A Windows Server 2008 R2 rendszer hardverkompatibilitásáról a https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=139145 (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg) webhelyen tájékozódhat.

  A feladatátvevő fürtökben használható kiszolgálók maximális számáról a https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139146 (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg) webhelyen tájékozódhat.

 • Hálózati kártyák és kábelek (hálózati adatátvitelhez): A feladatátvevő fürtök egyéb összetevőihez hasonlóan a hálózati hardver összetevőinek is rendelkezniük kell a „Certified for Windows Server 2008 R2” emblémával. iSCSI felület használata esetén a hálózati kártyákat hálózati kommunikációra vagy iSCSI használatára kell beállítani, egyidejűleg mindkettőre nem állíthatók be.

  Biztosítsa, hogy a fürtcsomópontokhoz csatlakozó hálózati infrastruktúrában ne legyenek kritikus hibapontok. Erre több módszer is rendelkezésre áll. A fürtcsomópontok összeköthetők több különböző hálózattal. Másik megoldásként összeköthetők egyetlen olyan hálózattal, amely csoportosan együttműködő adaptereket, redundáns kapcsolókat és útválasztókat, vagy ezekhez hasonló olyan hardvereszközöket tartalmaz, amelyek kizárják a kritikus hibapontokat.

  Megjegyzés

  Ha a fürtcsomópontok egyetlen hálózattal vannak összekötve, akkor a hálózat meg fog felelni a Konfiguráció ellenőrzése varázsló által támasztott redundanciára vonatkozó követelményeknek. A varázsló által készített jelentésben azonban szerepelni fog egy figyelmeztetés, amely jelzi, hogy a hálózat nem tartalmazhat kritikus hibapontokat.

  A feladatátvevő fürtökhöz szükséges hálózati konfigurációról e témakör A feladatátvevő fürtök hálózati infrastruktúrával és tartományi fiókkal kapcsolatos követelményei című szakaszában tájékozódhat.

 • A tárolóeszközökhöz szükséges eszközvezérlők és a megfelelő csatolók:

  • Sorba kapcsolt SCSI vagy szálcsatorna esetén: Ha a fürt kiszolgálói sorba kapcsolt SCSI felületet vagy szálcsatornát használnak, akkor a fürttárolóeszközhöz rendelt háttértároló-vezérlőknek azonosnak kell lenniük, és megegyező verziójú belső vezérlőprogrammal kell rendelkezniük.

   Megjegyzés

   A Windows Server 2008 R2 rendszerben a tárolóeszközök nem csatlakoztathatók a fürt kiszolgálóihoz párhuzamos SCSI technológiával. Ez érvényes volt a Windows Server 2008 rendszer esetében is.

  • iSCSI esetén: Az iSCSI felület használata esetén a fürt minden kiszolgálójának rendelkeznie kell legalább egy olyan hálózati kártyával vagy állomásbusz-adapterrel, amely a fürttárolóhoz van rendelve. Az iSCSI felülethez használt hálózatot nem szabad adatátvitelre használni. Az iSCSI tárolóeszközhöz történő csatlakozásra használt hálózati kártyának a fürt összes kiszolgálójában egyformának kell lennie. Ajánlott Gigabit Ethernet vagy fejlettebb kártya használata.

   Az iSCSI felülethez nem használhatók a csoportosan együttműködő adapterek, mert azok használata nem támogatott.

   Az iSCSI rendszerről a Microsoft webhelyén található, az iSCSI gyakran ismételt kérdéseit tartalmazó dokumentumból tájékozódhat: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=61375 (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg).

 • Tárolás: Csak a Windows Server 2008 R2 rendszerrel kompatibilis, megosztott tárolók használhatók.

  A legtöbb esetben a tárnak több különálló, hardverszinten konfigurált lemezt (logikai egységet) kell tartalmaznia. Egyes fürtökben az egyik lemez a tanúsító lemez (amelyről bővebben e szakasz végén olvashat), míg a többi lemezen a fürtszolgáltatások és a fürtözött alkalmazások fájljai találhatók. A tárral szemben támasztott követelmények a következők:

  • A Feladatátvételi fürtszolgáltatásba beépített lemeztámogatás csak alaplemezekkel használható, dinamikus lemezekkel nem.

  • A partíciókat ajánlott NTFS fájlrendszerrel formázni. Tanúsító lemez vagy fürt megosztott köteteinek használata esetén ezek mindegyikénél NTFS fájlrendszerű partícióknak kell szerepelniük.

   Fürt megosztott kötetei esetén az NTFS fájlrendszeren kívül nincs egyéb különleges követelmény. A Fürt megosztott kötetei szolgáltatással kapcsolatban további információt a Feladatátvevő fürtben lévő fürtök megosztott köteteinek ismertetése című témakör tartalmaz.

  • A lemezek partíciójának típusa fő rendszerindítási rekord (MBR) vagy GUID partíciós tábla (GPT) lehet.

  A tanúsító lemez a fürttárolóeszköz azon lemeze, amely a fürtkonfigurációs adatbázis másolatának tárolására szolgál. A feladatátvevő fürtök csak akkor rendelkeznek tanúsító lemezzel, ha az szerepel a kvórumkonfigurációban. További információt a következő témakörben talál: A feladatátvevő fürtök kvórumkonfigurációinak ismertetése.

Tárolóhálózatok kialakítása feladatátvevő fürtökkel

Tárolóhálózat (SAN) feladatátvevő fürttel történő kialakításakor kövesse az alábbi irányelveket:

 • A tár kompatibilitásának ellenőrzése: A gyártónál vagy a forgalmazónál ellenőrizze, hogy a tárolóeszköz (beleértve az illesztőprogramjait, belső vezérlőprogramját és egyéb szoftvereit) alkalmas-e a Windows Server 2008 R2 rendszer feladatátvevő fürtjében történő felhasználásra.

  Fontos!

  Előfordulhat, hogy a Windows Server 2003 rendszer kiszolgálófürtjeivel kompatibilis tárolóeszköz nem alkalmas a Windows Server 2008 R2 rendszer feladatátvevő fürtjében történő felhasználásra. A forgalmazónál ellenőrizze, hogy az adott tárolóeszköz kompatibilis-e a Windows Server 2008 R2 rendszer feladatátvevő fürtjeivel.

  A feladatátvevő fürtök tárolóeszközökkel szemben támasztott új követelményei:

  • A továbbfejlesztett feladatátvevő fürtök esetében (ellentétben a Windows Server 2003 kiszolgálófürtjeivel) követelmény, hogy a tároló megfelelően reagáljon a SCSI-parancsokra. A tárolóeszköz kompatibilitásának ellenőrzéséhez futtassa a Konfiguráció ellenőrzése varázslót. Emellett az eszköz forgalmazójával is kapcsolatba léphet.

  • A tárolóeszközhöz használt miniport-illesztőprogramnak működnie kell a Microsoft Storport tároló-illesztőprogrammal.

 • Tárolóeszközök elkülönítése; eszközönként egy fürt: A különböző fürtök kiszolgálói nem férhetnek hozzá azonos tárolóeszközökhöz. A legtöbb esetben a fürtkiszolgálók egy csoportjához használt logikai egységet a logikai egységszám maszkolásával vagy zónák használatával el kell különíteni a többi kiszolgálótól.

 • Többutas I/O-program használata: Magas szintű elérhetőséggel rendelkező tárolórendszerek esetén érdemes megfontolni többutas I/O-programmal működő több állomásbusz-adapter használatát a feladatátvevő fürtökben, amelyekkel a legmagasabb szintű redundancia és elérhetőség biztosítható. A Windows Server 2008 R2 rendszer esetén a többutas megoldásoknak a Microsoft Multipath I/O (MPIO) többutas I/O szabványra kell épülniük. A forgalmazók általában biztosítanak a hardverekhez eszközspecifikus MPIO-modult (DSM), ugyanakkor a Windows Server 2008 R2 operációs rendszer is tartalmaz ilyen modulokat.

  Fontos!

  Az állomásbusz-adapterek és a többutas I/O-programok nagyon érzékenyek lehetnek a verziószámokra. Amikor a fürt számára többutas megoldást valósít meg, kérje a forgalmazó segítségét a Windows Server 2008 R2 rendszer számára megfelelő adapterek, belső vezérlőprogramok és szoftverek kiválasztásához.

A feladatátvevő fürtök szoftverkövetelményei

A feladatátvevő fürt összes kiszolgálójának a Windows Server 2008 R2 rendszer x64-alapú vagy az Itanium architektúrára épülő verziójával kell működnie (egy adott feladatátvevő fürt csomópontjain nem futhatnak eltérő verziók).

A kiszolgálóknak ugyanazokat a szoftverfrissítéseket (javításokat) és szervizcsomagokat kell tartalmazniuk.

A Feladatátvételi fürtszolgáltatást kiszolgálói termékek - például a Windows Server 2008 R2 Enterprise és a Windows Server 2008 R2 Datacenter rendszerek - tartalmazzák. A Feladatátvételi fürtszolgáltatás nem található meg a Windows Server 2008 R2 Standard és a Windows Web Server 2008 R2 rendszerekben.

A feladatátvevő fürtök hálózati infrastruktúrával és tartományi fiókkal kapcsolatos követelményei

Feladatátvevő fürtökhöz a következő hálózati infrastruktúrára és az alábbi tartományi engedélyekkel rendelkező rendszergazdai fiókra van szükség:

 • Hálózati beállítások és IP-címek: A hálózatban azonos hálózati adapterek használatakor azonos kommunikációs beállításokat (például sebesség, kétirányú mód, átvitelvezérlés, adathordozó típusa) kell alkalmazni az adaptereken. Össze kell hasonlítani az adapterek és azon kapcsolók beállításait, amelyekhez az adapterek csatlakoznak, és meg kell állapítani, hogy vannak-e ütköző beállítások.

  Ha vannak olyan magánhálózatok, amelyek nem csatlakoznak a hálózati infrastruktúra többi részéhez, akkor biztosítsa, hogy a magánhálózatok egyedi alhálózatot képezzenek. Ez akkor is szükséges, ha minden hálózati adapter egyedi IP-címmel rendelkezik. Ha például a szervezet központjában két fürtcsomópont található, amelyek egy fizikai hálózatot használnak, és egy külön fizikai hálózatot használó további kettő vagy több csomópont van egy másik telephelyen, akkor nem adható meg mindkét hálózat számára a 10.0.0.0/24 azonosító akkor sem, ha minden hálózati adapter egyedi IP-címmel rendelkezik.

  A hálózati adapterekről e témakör korábbi, A feladatátvevő fürtök hardverkövetelményei című szakaszában tájékozódhat.

 • DNS: A fürt kiszolgálóinak a Domain Name System (DNS) rendszert kell használniuk névfeloldásra. A DNS dinamikus frissítésű protokollja használható.

 • Tartományi szerepkör: A fürt összes kiszolgálójának egyazon Active Directory-tartományhoz kell tartoznia. A legjobb megoldás az, ha az összes fürtözött kiszolgáló tartományi szerepköre megegyezik (tagkiszolgáló vagy tartományvezérlő). Az ajánlott szerepkör a tagkiszolgáló.

 • Tartományvezérlők: Ajánlott a fürtkiszolgálókat tagkiszolgálónak beállítani, mert ebben az esetben a feladatátvevő fürtöt tartalmazó tartomány többi kiszolgálója lesz a tartományvezérlő.

 • Ügyfelek: Az ügyfelekkel szemben nincsenek különleges elvárások; csak a szokásos csatlakozási és kompatibilitási követelményeknek kell megfelelniük: képesnek kell lenniük csatlakozni a fürtkiszolgálókhoz, valamint a fürtkiszolgálók által biztosított szolgáltatásokkal kompatibilis szoftvert kell futtatniuk.

 • A fürt felügyeletéhez szükséges fiók: Fürt létrehozásához vagy kiszolgálók hozzáadásához olyan fiókkal kell bejelentkezni a tartományba, amely a fürt valamennyi kiszolgálóján felügyeleti jogosultsággal és engedélyekkel rendelkezik. A fióknak nem feltétlenül kell a Tartománygazdák csoporthoz tartoznia - megfelelő egy olyan tartományfelhasználó szintű fiók is, amely minden fürtkiszolgálón a Rendszergazdák csoport tagja. Ha a fiók nem tartománygazda, akkor a fióknak (vagy az azt tartalmazó csoportnak) számítógép-objektumok létrehozására vonatkozó jogosultságot kell biztosítani az adott tartományban. További információt a feladatátvevő fürtök részletes útmutatója tartalmaz: Fiókok konfigurálása az Active Directory rendszerbenhttps://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=139147 (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg).

  Megjegyzés

  A Windows Server 2003 rendszerhez képest a Windows Server 2008 R2 rendszerben megváltozott a Fürtszolgáltatás működése. A Windows Server 2008 R2 rendszerben nem található Fürtszolgáltatás fiók. hanem a Fürtszolgáltatás olyan környezetben fut, amely biztosítja a szolgáltatáshoz szükséges jogosultságokat és engedélyeket (ez a környezet hasonló a helyi rendszerkörnyezethez, de alacsonyabb szintű jogosultságokkal rendelkezik).

További hivatkozások


Tartalom