A hozzáférési pont egy névből és a társított IP-cím információból áll. A hozzáférési pont a Feladatátvételi fürtszolgáltatás felügyeletére vagy egy fürtbeli szolgáltatással vagy alkalmazással való kommunikációra szolgál. Egy hozzáférési pont több IP-címet is tartalmazhat, amely DHCP-kiszolgálótól kapott IPv6- vagy IPv-cím, vagy statikus IPv4-cím lehet.

Ne válasszon iSCSI szolgáltatáshoz használt hálózatot hozzáférési pontnak. Az iSCSI szolgáltatáshoz használt hálózatot úgy állítsa be, hogy az a fürtön belüli hálózati kommunikációban ne vegyen részt.


Tartalom