Fürt megosztott köteteit használó feladatátvevő fürt esetén a több fürtcsomóponton elosztott virtuális gépek egyszerre hozzáférhetnek virtuális merevlemezfájljaikhoz (VHD) még akkor is, ha a VHD-fájlok a tárolón belül ugyanazon a lemezen (logikai egységszámon) találhatók. Ez azt jelenti, hogy a fürtözött virtuális gépek egymástól függetlenül végezhetik a feladatátadást még akkor is, ha egyetlen logikai egységszámot használnak.

Ezzel szemben az olyan feladatátvevő fürtökön, ahol nincs engedélyezve a Fürt megosztott kötetei szolgáltatás, egyetlen lemezt (logikai egységszámot) egyszerre csak egy csomópont érhet el. Ez azt jelenti, hogy a fürtözött virtuális gépek csak akkor végezhetik egymástól függetlenül a feladatátadást, ha mindegyik virtuális gépnek saját logikai egységszáma van, ez azonban megnehezíti a logikai egységszámok és a fürtözött virtuális gépek kezelését.

Jelen témakör a következő részeket tartalmazza:

Feladatátvevő fürtben a fürt megosztott köteteinek használatából származó előnyök

A fürt megosztott kötetei feladatátvevő fürt esetében a következő előnyöket nyújtják:

 • A fürtözött virtuális gépek konfigurálása a korábbinál egyszerűbben végezhető.

 • Csökkenthető a virtuális gépekhez szükséges logikai egységszámok (lemezek) száma, nincs szükség külön logikai egységszám kezelésére mindegyik virtuális géphez (ez volt a korábbi ajánlott konfiguráció, mert a logikai egységszám volt a feladatátvételi egység). Számos virtuális gép képes arra, hogy egyetlen logikai egységszámot használjon, és anélkül végezze a feladatátadást, hogy az ugyanazon a logikai egységszámon található többi virtuális gépnél is feladatátadást idézne elő.

 • A lemezterület jobban kihasználható, mert nincs szükség arra, hogy mindegyik virtuális merevlemezfájl (VHD-fájl) külön lemezre kerüljön, ahol még az adott VHD-fájl számára külön szabad területet is el kell különíteni. Ehelyett a fürt megosztott kötetén található szabad területet az adott köteten található bármelyik VHD-fájl használhatja.

 • Könnyebben követhetők a VHD-fájlokra és a virtuális gépek által használt egyéb fájlokra mutató elérési utak. A lemezek meghajtóbetűjel (ez az ábécé betűire korlátozódik) vagy GUID jellegű azonosítók (amelyek nehezen használhatók és nehezen jegyezhetők meg) szerinti azonosítása helyett az elérési utak neve adható meg. A Fürt megosztott kötetei szolgáltatás használata esetén az elérési út a csomópont rendszermeghajtóján, a \ClusterStorage mappa alatt látszik. Ez az elérési út azonban a fürtben lévő bármelyik csomópontról ugyanaz.

 • Ha néhány megosztott fürtkötet használatával számos fürtözött virtuális gépet támogató konfigurációt alakít ki, gyorsabban végezheti el az ellenőrzést, mint egy olyan konfiguráció esetében, amely a nagy számú fürtözött virtuális gép támogatásához nagy számú logikai egységszámot használ. A kisebb számú logikai egységnek köszönhetően az ellenőrzés gyorsabban végrehajtható. (Az ellenőrzéshez a feladatátvevő fürtök beépülő moduljában található Konfiguráció ellenőrzése varázsló használható.)

 • A tárolásra vonatkozóan a feladatátvevő fürtben meghatározottakon kívül nincsenek további különleges hardverkövetelmények (bár a Fürt megosztott kötetei szolgáltatáshoz NTFS fájlrendszer szükséges).

 • Nagyobb a rugalmasság, mert a fürt akkor is helyesen tud reagálni, ha megszakad a kapcsolat valamelyik csomópont és a tárolóhálózat között, vagy ha a hálózat működése részben leáll. A fürt a megosztott fürtkötetek kommunikációját átirányítja a tároló- vagy általános hálózat egy, a hiba által nem érintett részére.

Feladatátvevő fürtben a fürt megosztott köteteinek használatából származó korlátozások

A következő korlátozások érvényesek a Fürt megosztott kötetei szolgáltatás feladatátvevő fürtön történő használata esetében:

 • A Fürt megosztott kötetei szolgáltatás csak a Hyper-V szolgáltatással (a Windows Server 2008 R2 egyik kiszolgálói szerepkörével) és a Microsoft által megadott egyéb technológiákkal együttesen támogatott. A Fürt megosztott kötetei funkcióval használható szerepkörökkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban a következő weblapon olvashat további tájékoztatást: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=137158 (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg).

 • Megosztott fürtköteten rendszergazdának, felhasználónak vagy alkalmazásnak csak akkor szabad fájlt létrehoznia vagy oda másolnia, ha a fájlt a Hyper-V szerepkör vagy a Microsoft által megadott egyéb technológiák használják. Ennek a be nem tartása az adatok sérülését vagy adatvesztést okozhat a megosztott köteteken. Ez az útmutatás az olyan fájlokra is vonatkozik, amelyeket a \ClusterStorage mappában vagy annak almappáiban hoznak létre a csomópontokon, illetve odamásolnak.

 • A Hyper-V megfelelő működéséhez mindegyik kiszolgálón úgy kell megadni az operációs rendszer (%SystemDrive%) beállítását, hogy ugyanarról a meghajtóbetűjelről történjen a rendszerindítás, mint a fürtben található többi kiszolgálón. Más szóval, ha az egyik kiszolgálón a C meghajtóról történik a rendszerindítás, a fürtben található összes kiszolgálónak a C betűjelű meghajtóról kell indulnia.

 • A Fürt megosztott kötetei szolgáltatáshoz engedélyezett összes köteten az NTFS fájlrendszer használata szükséges.


Tartalom