A Windows támogatja a Plug and Play specifikációkat amelyek meghatározzák azt, hogy a számítógép hogyan ismeri fel és konfigurálja az újonnan hozzáadott hardvereket, és automatikusan telepítik az eszközillesztőt. Amíg nem léteztek Plug and Play eszközök, a felhasználónak a manuálisan kellett konfigurálnia az eszközöket, mielőtt a számítógéphez csatlakoztathatta volna őket.

A Plug and Play hardver és a Plug and Play-kompatibilis operációs rendszer (például a Microsoft® Windows Vista® és Windows Server® 2008) együttes használata lehetővé teszi, hogy a felhasználó egyszerűen csak csatlakoztassa a hardvert, hisz ezután a Windows keresni kezdi a megfelelő eszközillesztő-csomagot, és automatikusan konfigurálja úgy, hogy más eszközökkel ne ütközzön.

Mivel az eszközillesztő szoftverek úgy futnak, mintha az operációs rendszer része lennének, korlátlan hozzáféréssel rendelkeznek a számítógép egészére, ezért fontos, hogy csak ismert és hitelesített eszközillesztők futtatását engedélyezzük. Ezt a biztonsági követelményt támogatva a Windows Vista és a Windows Server 2008 rendszer két lépésre bontja a telepítési folyamatot:

Eszköz telepítése a Windows rendszerben

Az eszköz és eszközillesztő telepítése a Windows Vista és a Windows Server 2008 rendszerekben a következő diagramon látható módon történik. A diagramban a „PnP” a Windows rendszerben futó Plug and Play szolgáltatást jelöli. Ha a biztonsági ellenőrzések bármelyike sikertelen, vagy a megfelelő eszközillesztő-csomag nem található, a folyamat leáll.

Folyamatábra - Windows illesztőprogram telepítése
  1. Amikor a felhasználó behelyez egy új eszközt, a Windows észleli az új hardvert és jelez a Plug and Play szolgáltatásnak, hogy tegye működőképessé az eszközt.

  2. A Plug and Play szolgáltatás azonosítja az eszközt.

  3. A Plug and Play szolgáltatás az illesztőprogramtárban megkeresi az eszközhöz tartozó illesztőprogram-csomagot. Ha a rendszer nem talál megfelelő csomagot, ugorjon a 4. lépésre. Ha a rendszer talál megfelelő csomagot, ugorjon a 8. lépésre.

  4. A Windows a következő helyeken keresi a megfelelő illesztőprogram-csomagot (majd amint megtalálta a megfelelő csomagot, befejezi a keresést):

  5. A Windows ellenőrzi, hogy a felhasználó rendelkezik-e a megfelelő engedéllyel, hogy az illesztőprogram-csomagot az illesztőprogramtárba helyezhesse. A felhasználónak rendszergazdai hitelesítő adatokkal kell rendelkeznie, vagy a számítógép-házirendnek engedélyeznie kell, hogy az adott azonosítóval rendelkező eszközöket általános jogú felhasználók is telepíthessék. További információt erről a házirendről a A számítógépházirend konfigurálása a rendszergazdai jogokkal nem rendelkezők adott eszközök telepítésére való feljogosítására című témakörben talál.

  6. A Windows ellenőrzi, hogy az illesztőprogram-csomag rendelkezik-e érvényes digitális aláírással. Ha az illesztőprogram-csomag érvényes tanúsítvánnyal van aláírva, de a tanúsítvány nem található meg a megbízható gyártók tárolóban, akkor a Windows megerősítést kér a felhasználótól.

  7. A Windows az illesztőprogram-csomag másolatát az illesztőprogramtárba helyezi.

  8. A PnP szolgáltatás az illesztőprogramfájlokat az illesztőprogramtárból a működési helyükre másolja, ez leggyakrabban a %systemroot%\windows32\drivers mappa.

  9. A PnP szolgáltatás úgy konfigurálja a beállításjegyzéket, hogy bemutassa a Windows rendszernek, hogyan kell használnia az újonnan telepített illesztőprogramokat.

  10. A PnP szolgáltatás elindítja az újonnan telepített illesztőprogramokat. Ez a lépés a számítógép minden újraindításakor megismétlődik, hogy az illesztőprogramok újból betöltődjenek.

A Windows Vista és Windows Server 2008 rendszerekben a 3-7. lépésekben ismertetett folyamatnak előkészítés a neve. Az előkészítés során a Windows biztonsági ellenőrzéseket végez, majd az illesztőprogram-csomagot egy biztonságos helyen helyezi el, hogy a Plug and Play szolgáltatás el tudja érni. A Windows Vista és Windows Server 2008 rendszerekben az előkészítést a rendszergazda külön lépésként is elvégezheti. További információt az Eszközillesztő bekészítése az illesztőprogramtárba című témakörben talál.

Ha több számítógépen lát el rendszergazdai teendőket, az eszközillesztő-csomagok bekészítése jelentős előnyöket biztosít a felhasználói számára. A bekészítés során a Windows elvégzi az összes szükséges biztonsági ellenőrzést, beleértve a rendszergazdai engedélyek, és a digitális aláírások érvényességének ellenőrzését is. Miután egy illesztőprogram-csomag bekészítése sikeresen befejeződött, bármely, a számítógépre bejelentkezett felhasználó telepítheti az illesztőprogramtárban lévő illesztőprogramokat, ehhez csak a megfelelő eszközt kell csatlakoztatnia. Nem jelennek meg rákérdezések, és nincs szükség speciális engedélyekre sem. A felhasználó egyszerűen csak csatlakoztatja az eszközt, és azonnal működik, minden rendszergazdai vagy technikai tanácsadói beavatkozás nélkül.


Tartalom