Az elosztott fájlrendszer replikációs szolgáltatása egy hatékony, több főszámítógépes replikációs motor, amely korlátozott sávszélességű kapcsolatokon keresztül folyamatosan szinkronizálja a különböző kiszolgálókon található mappákat. A szolgáltatás a DFS-névterek replikációs motorjaként, illetve az Active Directory tartományi szolgáltatások (AD DS) SYSVOL mappájának replikálása terén váltja fel a fájlreplikációs szolgáltatást olyan tartományokban, amelyek a Windows Server 2008 tartomány működési szintjét használják. A SYSVOL mappáknak az elosztott fájlrendszer replikációs szolgáltatásával történő replikálásáról további információt a Microsoft következő webhelyén találhat: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139749 (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg).

Az elosztott fájlrendszer replikációs szolgáltatása távoli különbségi tömörítési (RDC) algoritmust használ. A távoli különbségi tömörítési algoritmus felismeri a fájlokban történt adatváltozásokat, és lehetővé teszi az elosztott fájlrendszer replikációs szolgáltatása számára, hogy az a teljes fájl helyett csak a módosult fájlrészleteket replikálja.

Az elosztott fájlrendszer replikációs szolgáltatásának használatához replikációs csoportokat kell létrehoznia, és a replikált mappákat hozzá kell adnia a csoportokhoz. A replikációs csoportokat, a replikált mappákat és a tagokat az alábbi ábra szemlélteti.

DFS replikálási csoportok és mappák

Az ábrán látható, hogy a replikációs csoportok olyan, tag néven ismert kiszolgálók csoportjai, melyek részt vesznek egy vagy több replikált mappa replikálásában. A replikált mappák az egyes tagokon folyamatosan szinkronizált mappák. Az ábrán a következő két replikált mappa látható: Projektek és Ajánlatok. Ha valamely replikált mappában módosulnak az adatok, a rendszer replikálja a változásokat a replikációs csoport tagjai között fennálló kapcsolatokon keresztül. A tagok között fennálló kapcsolatok együttesét replikációs topológiának nevezik.

Ha egy replikációs csoportban több replikált mappát hoz létre, egyszerűbbé teheti a replikált mappák üzembe helyezését, mivel a replikációs csoportban beállított topológia, ütemezés és sávszélesség-korlátozás mindegyik replikált mappára érvényesül. További replikált mappák létrehozásához használhatja a Dfsradmin.exe programot, vagy egy varázsló utasításait követve megadhatja az új replikált mappa helyi elérési útját és engedélyeit.

Minden egyes replikált mappa egyedi beállításokkal, például fájl- és almappaszűrőkkel rendelkezik, amelyekkel szűrhetők a különböző fájlok és almappák.

Az egyes tagokon tárolt replikált mappák a tag különböző kötetein helyezkedhetnek el, és nem szükséges, hogy megosztott mappák vagy egy névtér részei legyenek. Az Elosztott fájlrendszer kezelése beépülő modullal ugyanakkor egyszerűen megoszthatja a replikált mappákat, és akár közzé is teheti azokat egy meglévő névtérben.

Az elosztott fájlrendszer replikációs szolgáltatásának felügyeletét az Elosztott fájlrendszer kezelése beépülő modullal, a DfsrAdmin és a Dfsrdiag paranccsal vagy a WMI-t meghívó parancsfájlokkal végezheti.


Tartalom