Az ügyféllefoglalás használatával biztosíthatja, hogy indításkor a DHCP-ügyfélszámítógép mindig ugyanazt az IP-címbérletet kapja. Ha több, a lefoglalt ügyfél által elérhető DHCP-kiszolgálóval rendelkezik, minden további DHCP-kiszolgálón adja hozzá a lefoglalást. Ez a gyakorlat a többi DHCP-kiszolgáló számára lehetővé teszi, hogy lefoglaljon az ügyfél számára egy IP-ügyfélcímet. Habár a DHCP-kiszolgáló az ügyféllefoglalásnak megfelelően működik akkor is, ha a lefoglalt cím az elérhető címkészlet része, több kiszolgálón az egy ügyfélhez tartozó ugyanazon cím lefoglalása általában nem okoz semmilyen problémát.

Ha egy új ügyfél számára szeretne IP-címet fenntartani, vagy új IP-címre cseréli a jelenleg fenntartottat, akkor ellenőrizni kell, hogy a címet másik DHCP-kiszolgáló nem foglalta-e már le. A hatókörön belüli IP-cím lefoglalása nem feltétlenül akadályozza a címet éppen használó ügyfél számára annak további használatát.

Ha a cím már használatban van, a címet használó ügyfélnek először egy felszabadító DHCP-üzenet (DHCPRELEASE) kibocsátásával fel kell szabadítania a címet. Ehhez írja be a ipconfig /release utasítást az ügyfélszámítógép parancssorába.

A DHCP-kiszolgálón új ügyfél számára történő IP-cím lefoglalás esetén az új ügyfélnek sem kell rögtön erre a címre váltania. Az ügyfélnek ebben az esetben is először egy kérelmező DHCP-üzenetet (DHCPREQUEST) kell kibocsátania. Ehhez írja be a ipconfig /renew utasítást az ügyfélszámítógép parancssorába.

Windows 95 vagy Windows 98 operációs rendszert használó ügyfelek a DHCP szolgáltatásban a fenntartott IP-cím felszabadításához vagy megújításához a Winipcfg.exe programot használhatják. MS-DOS vagy más operációs rendszert használó ügyfelek számítógépét újra kell indítani a módosítások érvényesítéséhez.

A módosítások végrehajtása után a DHCP-kiszolgáló a fenntartott ügyfél számára a bérelt IP-címet állandó használatra fenntartja, és a bérletet minden alkalommal megújítja.

Megjegyzés

A fenntartott ügyfelek használhatnak speciális, csak rájuk vonatkozó DHCP-beállításokat. A fenntartott ügyfélhez megadott beállításértékek felülírnak minden kiszolgáló-, hatókör- vagy osztályalapon kiosztott beállítás jellegű paramétert.

Megjegyzés

A hatókör címtartományának bármely IP-címére létrehozhat lefoglalást akkor is, ha az IP-cím a kizárási tartományon belül van. Ennek a tervezésnek köszönhetően a lefoglalások akkor is megfelelően működnek, ha a 80/20 szabály van használatban, és a hatókör minden IP-címe ki van zárva (80% az egyik kiszolgálón, 20% a másikon).

Ezzel az eljárással ügyfélfoglalás hozzáadása végezhető el.

A művelet elvégzéséhez legalább a Tartománygazdák csoporthoz vagy ezzel egyenértékű jogokat biztosító csoporthoz kell tartoznia.

Ügyfélfoglalás hozzáadása
  1. Nyissa meg a DHCP-t.

  2. A konzolfán kattintson a Fenntartások elemre.

  3. Kattintson a Művelet menü Új fenntartás parancsára.

  4. Az Új fenntartás párbeszédpanelbe írja be az ügyfélfenntartás végrehajtásához szükséges információt.

  5. Az ügyfélfenntartás hatókörhöz való hozzáadásához kattintson a Hozzáadás gombra.

  6. Ismételje meg az előző két lépést az összes hozzáadni kívánt ügyfélfenntartás esetében, majd kattintson a Bezárás gombra.

További források

A kapcsolódó információt tartalmazó súgótémakörök a következő helyen találhatók: Ajánlott feladatok a DHCP-kiszolgálói szerepkörhöz.

A DHCP szolgáltatással kapcsolatos frissített és részletes, informatikai szakembereknek szóló információért olvassa el a Windows Server® 2008 dokumentációját a Microsoft TechNet (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg) webhelyen.


Tartalom